Skyltar berättar fakta om Ivösjön

Bromölla Artikeln publicerades

I år firar Ivösjökommittén tio år. I samband med det sätts informationstavlor om sjön upp i Bromölla och Kristianstads kommuner.

Vid Bromölla camping har den första informationsskylten om Ivösjön kommit på plats.

Inom kort är tanken att ytterligare fyra skyltar ska sättas upp vid sjön i Barum, Vånga, Axeltorp och Pisle ö. Besökare vid sjön ska kunna ta del av kort fakta om sjön och de växter och djur som lever i och runtomkring den.

– Tanken är att kunna ta en tur ner till vattnet och leta efter till exempel småkrypen och få lite känsla för sjön, säger Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun, som har tagit fram skyltarna tillsammans med Bromöllas kommunekolog Anna Grönlund, vars båda kommuner står för kostnaderna.

Bildades 2003

De båda är med i arbetsutskottet för Ivösjökommittén som bildades 2003 och består av kommuner, länsstyrelsen och ideella föreningar.

Dess syfte är att bevara och utveckla sjöns ekologiska värden, främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön och utveckla samarbetet mellan myndigheter, användare och intressenter.

I dag bedöms Ivösjön ha en god kvalitet.

– Det måste vi behålla. Bara för att sjön kanske mår ganska bra nu kan man inte slå sig till ro, säger Anna Grönlund.

Kommittén arbetar därför bland annat med provfiske, undersökning av näringsbelastning, vattenkemi och syrehalter i sjön och genomför inventering av växter och djur. En viktig del i kommitténs arbete är också att sprida information om sjön.

En medvetenhet

Ulrika Hedlund och Anna Grönlund menar att Ivösjökommittén, som under de tio åren skapat en medvetenhet om sjön, är en föregångare till de vattenråd som finns i dag där berörda aktörer möts för att diskutera problem och idéer i specifika vattenområden.

– Ivösjökommitén är ett jättebra exempel på när samarbete fungerar där man använder sig av väldigt kostnadseffektiva åtgärder eftersom vi genom Ivösjökommittén har byggt upp ett sällsynt bra kunskapsunderlag som används när man ska göra något, säger Anna Grönlund.

Förutom skyltarna kommer kommittén att uppmärksamma jubileums-året genom en minnesskrift, där de bland annat inventeringar som gjorts under åren och information om hur man klarat de mål för sjön som funnits sedan starten ska redovisas. Man ska också ta fram en broschyr med kort fakta om sjön, som ska finnas på turistbyråerna.