Undantag för sanering medges inte

Bromölla Artikeln publicerades

Det konsultföretag som jobbar med saneringen av den gamla åkeritomten i Valje föreslår att en liten del av området inte ska saneras. Ett avvikelse som myndighetskontoret inte kan godkänna utifrån den redovisning som gjorts.

Det rör sig om en markbit i det sydvästra hörnet av området. Konsultföretaget Tyréns föreslår i ett mejl till myndighetskontoret på Bromölla kommun att föroreningar ska kunna lämnas kvar där. Det handlar om föroreningar i form av PAH:er i högre halter än vad Naturvårdsverkets generella riktvärden för bostadsmark anger.

Konsultföretaget anser inte att föroreningarna kan bedömas utgöra en oacceptabel risk för människor och miljö i området.

”De ekonomiska och miljömässiga kostnader som ytterligare efterbehand ling/bortschaktning av jord innebär i form av ökade transporter med tillhörande utsläpp av avgaser och uppkomst av partiklar, störande buller och deponering av massor bedöms därmed vara omotiverade”, står det i mejl till myndighetskontoret.

Kan inte godkänna

I nuläget finns det dock inget som säger att ytterligare schaktning inte ska göras.

– Utifrån den redovisning vi hittills har fått från Tyréns kan myndighetskontoret inte godkänna detta, säger Jenny Moberg, miljöinspektör på Bromölla kommun.

I en skrivelse radar hon och myndighetschefen Öjvind Hatt upp drygt tio punkter varför man inte kan göra undantag när det gäller schaktningen.

Bland annat påpekas att marken ska användas för bostadsändamål, att källan till de aktuella föroreningarna är oklar och att de påträffade föroreningarna inte avgränsats, varken lodrätt eller vågrätt.

Dessutom tar myndighetskontoret upp den redovisning som man fått är ganska diffus.

”Det står klart att bedömningen konsulten gjort grundar sig i grova antagande/gissningar. Det framgår inte vad som kan göras för att minska osäkerheterna och göra en säkrare bedömning”, står det i en av punkterna.

Därför menar Öjvind Hatt och Jenny Moberg att det är svårt att göra en bedömning av vad som är miljömässigt och ekonomiskt motiverat i detta fall.