Alliansen måste snabba på när det gäller E 22

Debatt

Utbyggnaden av väg E 22 handlar inte bara om trafiksäkerhet, bättre kommunikationer och ekonomisk tillväxt. Den innebär dessutom helt nya möjligheter för orter som Linderöd och Tollarp, både genom en betydligt förbättrad tillgänglighet, men också genom att den barriäreffekt som trafiken skapat rakt genom samhällena nu försvinner. Det skriver Pontus Lindberg (M), ordförande regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.

Artikeln publicerades 21 september 2011.

I tider av ekonomisk oro blir det kristallklart hur viktig den ekonomiska tillväxten är, vill vi leva i en bättre värld, är det tillväxten som ger oss redskapen att uppnå det vi strävar efter.

Sambandet mellan ett ökat behov av transporter i vid mening och ekonomisk tillväxt är mycket starkt. Trots alla tekniska genombrott från telegrafen till dagens ständigt uppkopplade värld har behovet av transporter bara ökat.

Detta gäller både för varutransporter och för persontransporter, det är på detta sätt som vår globala ekonomi vävs samman.

Det är därför viktigt att Region Skåne nu tillsammans med Kristianstads kommun skriver ett avtal som möjliggör en byggstart på väg E 22 sträckan Linderöd-Vä.

Från både Kristianstads kommun och Region Skåne är det ett stort finansiellt åtagande att förskottera drygt 800 miljoner kronor till Trafikverket.

Redan under föregående mandatperiod bestämde regionfullmäktige med mycket stor majoritet att det var vår avsikt tillsammans med Kristianstads kommun att gå in i detta stora åtagande.

Bakgrunden till detta är att vi inte är nöjda med vare sig den nuvarande eller någon av de tidigare statliga planerna för infrastrukturens utbyggnad i Sverige.

En lång rad regeringar har hanterat infrastrukturen på ett kortsiktigt sätt. Effekterna av många års försyndelser ser vi i det svenska järnvägsnätet där kapacitetsproblemen är uppenbara och i det svenska vägnätet som på många håll bara byggts ut i alltför korta snuttar som bara förskjutit trafikproblem några kilometer.

Därför anser vi det nödvändigt att förskottera medel till staten för att säkra utbyggnaden av nödvändig infrastruktur, trots att detta egentligen är ett statligt ansvar.

Region Skåne har under de senaste mandatperioderna deltagit i flera infrastrukturprojekt, som Citytunneln i Malmö med mera, för att på detta sätt få saker och ting gjorda.

Utbyggnaden av väg E 22 handlar mycket om trafiksäkerhet. Genom att trafiken separeras med fasta barriärer, mångdubbel kapacitet genom två filer och förstärkningar i det övriga vägnätet för långsamgående fordon blir säkerheten betydligt förbättrad.

Dessutom innebär satsningen på väg E 22 helt nya möjligheter för orter som Linderöd och Tollarp, både genom en betydligt förbättrad tillgänglighet, men också genom att den barriäreffekt som trafiken skapat rakt genom samhällena nu försvinner.

Region Skånes mål om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans kan bara uppnås om hela Skåne utvecklas och utvecklingen kännetecknas av den flerkärnighet som de flesta skåningar vill se.

Satsningen Linderöd-Vä är ett klart besked om att Region Skåne med kraft arbetar för hela Skånes utveckling.

Tillsammans med projektet Pågatåg Nordost skapas nu betydligt bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt i denna del av Skåne.

Jag vill avsluta med att understryka att det efter många års sorger och bedrövelser slutligen finns en regering som faktiskt förverkligar det vi kämpat så länge för.

Vi ska bara se till att det sker lite snabbare.