Anna: "Kristianstad borde ha en riktig torghandel"

Debatt Artikeln publicerades
Foto:Lasse Ottosson

Irritation och ilska fortsätter att strömma ur jourhavandetelefonen. Över fartkameror, Kristianstads förändrade centrum och förslag om långsam kassa. Men lite beröm delas också ut.

Bo Juhlin är först ut och irriterad över att man sätter upp åtta nya fartkameror längs väg 118 mellan Rinkaby och Maglehem när kommunen inte kan få tillstånd för övervakningskameror i centrum.

– Att ta bilder på förare är väl också integritetskränkande. Är det lotteri som avgör var man får ha kameror?

Men det är inte helt enkelt att jämföra fartkameror med övervakningskameror. Det är länsstyrelsen som ger tillstånd till övervakningskameror, medan Trafikverket beslutar var fartkameror ska sättas upp. Därför kan tillståndshandläggare Henrik Kvennberg på länsstyrelsen inte kommentera Bo Juhlins inlägg.

När det gäller fartkameror svarade Kristina Johansson på Trafikverket häromdagen i Kristianstadsbladet att de ger förslag på platser där kameror kan ge god effekt, exempelvis vägar med mycket trafik där många kör för fort och risken för olyckor är stor. Men fartkameror ställs inte mot övervakningskameror, så Bo Juhlins inlägg kan tyvärr inte få något svar.

Anna är besviken efter att ha besökt sin gamla hemstad Kristianstad efter att ha bott på annan ort några år. Hon tycker att det ombyggda centrum har blivit misslyckat, exempelvis Galleria Boulevard och torghandeln på Lilla Torg.

– Politikerna har förstört hela stan. Titta på Lilla Torg, där var mycket fin torghandel, nu har den krympt till ingenting. Jag råder politikerna att åka till Karlshamn och titta på torget där. Det är mycket trevligare. Så vill vi kunder ha det. En så stor stad som Kristianstad borde ha en riktig torghandel.

Ytterligare en person reagerar över diskussionen i SVT:s "Fråga doktorn" om demens, där programledaren Suzanne Axell, Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef för Silviahemmet, och Fråga doktorns läkare Gunilla Hasselgren talar om det skulle behövas en "äldrekassa" eller "långsamkassa" för de som känner att de behöver lugn och ro när de betalar. Men kvinnan som ringer till jourhavande anser att det vore diskriminering.

– En långsam kassa är fel. Jag har haft dementa i min närhet och de är människor de också.

Den som vill se hela diskussionen hittar den på SVT Play "Fråga doktorn".

Till sist är vi framme vid berömmet. Runa Nilsson står för det. Hon vill ge en motvikt till alla som klagar på Tidningsbärarna.

– Jag vill berömma tidningsbudet på Teatergatan. Han kommer tidigt, vid fyra, och lägger den så försiktigt i brevlådan att man inte hör någonting.