Bättre och mindre laddad benämning behövs

Debatt ,

Replik till Bo Nilsson (SPF) ”Att kalla människor brukare känns nedsättande", Kb 19/12.

Kan bara hålla med Bo Nilsson att benämna människor som är i behov av vård och omsorg för brukare, kunder, vårdtagare, patienter eller servicetagare känns inte helt korrekt.

Frågan om vilket samlat begrepp man skall använda har diskuterats så länge jag har arbetat inom äldreomsorgen och det är över 40 år. Att använda ordet äldre eller pensionär stämmer inte alltid med verkligheten. Socialstyrelsen beslutade 2013 att använda brukare som ett sam-lat begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. En brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa.

I dagsläget använder de flesta kommuner ordet brukare. Någon kommun använder omsorgstagare.

För ett antal år sedan tog omsorgsnämnden här i Kristianstad beslut om att kund skulle vara det samlade begreppet. Kund är heller ingen bra benämning.

Jag ser verkligen fram mot att man finner en benämning, som enkelt kan beskriva en heterogen grupp med olika behov av omsorg och vård, som är mindre laddat. För ibland räcker det inte med benämningen pensionär, den boende eller den enskilde etcetera.

Marianne Eriksson

Omsorgsnämndens ordförande