Bertil: ”Jag trodde renhållningen värnade om miljön.”

Debatt Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Avfall får man nog säga är den tydliga röda tråden i dagens Jourhavande och frågan var vi ska göra av det.

Man kan ringa till Jourhavande varje morgon måndag till och med torsdag, men man kan mejla också. Det har signaturen ”Hundägare på Täppet” gjort” med en tydlig uppmaning:

”Som vanligt är hundlatrinerna på Täppet i Åhus överfulla! Sätt upp dubbelt så många och korta tömningsintervallerna”, skriver signaturen.

Ytterligare en läsare har hört av sig om hundlatriner.

– Som hundägare är jag skyldig att plocka upp när det olyckas överallt utom i ren skogsmark, men det är dåligt med kärl att kasta påsen i.

Läsaren vill ha fler hundlatriner i Tollarp, förslagsvis vid sporthallen innan man går upp mot skogen. Personen har haft kontakt med Renhållningen och kommunens Medborgarcenter, men får inga riktiga svar.

– De bara hänvisar till varandra.

Den nya renhållningstaxan engagerar, bland andra Bertil som tycker att höjningen verkar slå orättvist mot olika abonnenter. Grundtaxan höjs för alla med 50 kronor per år. Den rörliga avgiften gör dock Bertil fundersam.

– För mig som har hämtning av restavfall i 190-liters kärl var fjärde vecka blir det en höjning från 950 kronor till 1 110, en höjning med 160 kronor. För de som har hämtning varannan vecka blir det ingen höjning alls. Varför skall det vara höjning för mig med hämtning var fjärde vecka? Som taxorna ser ut nu så är det förmånligare för mig att ha hämtning varannan vecka i 140 liters kärl. Det kostar 920 kronor om året: 190 kronor billigare än om jag har 190 liters kärl och så kan man lämna 90 liter mer på 4 veckor. Det strider mot allt sunt förnuft. Lämna mer, betala mindre och sopbilen stannar dubbelt så ofta. Jag trodde renhållningen värnade om miljön. Verkar inte så.

Vi skickade över frågan till Renhållningen och avfallsingenjör Fredrik Holmer som förklarar.

– Vid beräkningen av avgifterna i avfallstaxan är det flera faktorer som styr. En av dem är miljö, där längre hämtningsintervall och mindre sopkärl ger en lägre avgift. En annan är arbetsmiljö, där mindre sopkärl ger en lägre avgift eftersom de är lättare att hantera. Samtidigt strävar vi efter att ha en så enhetlig och rationell hämtning som möjligt, vilket gynnar hämtning varannan vecka, som är det hämtningsintervall som de allra flesta kunder har. Väger man ihop alla dessa faktorer, så leder de till en lägre avgift för ett 140-literskärl för restavfall som töms varannan vecka än ett 190-literskärl som töms var fjärde vecka. Så har det varit även med den gamla taxan, men skillnaden blir större med den nya. Om drygt ett år kommer dock det nya fyrfackssystemet att vara utbyggt i hela kommunen och då gäller andra avgifter.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.