Blir vi lata, lurade och spårade av den nya tekniken?

Debatt Artikeln publicerades

Med smarta telefoner, egentligen datorer, och ständigt uppkopplade mot internet har nutidsmänniskan för första gången i världshistorien allt vetande en knapptryckning bort. Mänskligheten har fått en gemensam yttre hjärna. Men det finns fallgropar.

Det finns nu fem miljarder mobiltelefoner i världen, på en befolkning av sju miljarder. Inom några år kommer nästan alla att ha en smart telefon. Och det finns numera snabbt och bra internet nästan överallt.

Det är ingen slump attGoogle skänker bort sitt populära mobiloperativsystem Android. Google vill vara navet mellan oss och all världens kunskap, den station genom vi alla passerar för att komma åt all den information som finns på nätet.

En amerikansk betraktare kallade denna enorma mängd av ständigt åtkomlig information på internet för vår ”exohjärna”, en gemensam yttre hjärna som omger vår egen hjärna. Tillgången till allt detta vetande medför naturligtvis fantastiska möjligheter på många sätt, men det finns också risker.

Internet är inte ett uppslagsverk utan en kakofoni av sann och osann information från avsändare som alla har sina agendor. Bland all korrekt och värdefull information finns här skvaller och skryt, bedrägeriförsök, medvetna försök att förleda folk, dold reklam och rent nonsens.

I motsats till exempel en tidning finns ingen redaktör som säkerställer informationens sanningshalt. Risken att bli lurad och vilseledd är stor. Användare måste göra egna analyser och ha källkritik och en hälsosam skepsis till sanningshalten och syftet med informationen.

En annan risk med ständigoch omedelbar tillgång till ”all världens vetande” är risken att bli bekväm och lat. Varför lära sig multiplikationstabellen eller Europas huvudstäder om svaret finns en knapptryckning bort?

Men internet kan inte föra en middagskonversation, klara oss ur kniviga situationer eller uppfostra våra barn. Vi måste själva skaffa oss nödvändiga kunskaper och erfarenheter för livet.

Det är också värt att notera att all den fria kunskapen kommer med ett pris: våra sökbeteenden och val spåras och analyseras noga och är den hårdvaluta som i slutändan betalar priset.

Möjligheter att pusha reklamerbjudanden direkt till smarta telefoner baserat på deras surfvanor och aktuella gps-position är alla marknadsförares våta dröm, och vi är snart där.

”Vem vet mest” heter ett populärt TV-program. Men när det gäller dina egna surfvanor är det inte du som vet mest, utan de företag som äger sajterna du besöker.

Var medveten om detta, ha en hälsosam skepsis mot sanningshalten på den information du hittar på nätet och bli inte för lat så använder du denna vår ”gemensamma hjärna” på bästa sätt.