Byggnadsnämnden i blåsväder

Debatt Artikeln publicerades

Vid Hässleholms kommunfullmäktigesammanträde den 17 december gick byggnadsnämndens ordförande, Mats Sturesson (C), upp i talarstolen och yrkade på återremiss av detaljplanen för vindkraftsanläggningen på Nävlingeåsen.

Men det var ju han själv som var ytterst ansvarig för att byggnadsnämnden lämnat underlaget till fullmäktige för beslut. Redan när byggnadsnämnden behandlade ärendet var det känt att Försvarsmakten av säkerhetsskäl motsatte sig sju av de tjugo planerade vindkraftverken på åsen. Deras motiv var att sju verk planerades för nära Försvarsmaktens anläggningar vilka är av riksintresse. Länsstyrelsen hade också påtalat detta för kommunen och att man utgick från att kommunen skulle beakta Försvarsmaktens intressen och synpunkter.

Byggnadsnämnden varalltså medveten om såväl Försvarsmaktens som Länsstyrelsens uppfattning i frågan redan när man tog beslut om att skicka underlaget till fullmäktige! Vi var tre stycken som motsatte oss nämndens beslut. Men Sturesson ansåg inte att Försvarsmaktens beräkningar var realistiska (vad han nu har för kompetens att ifrågasätta denna sak kan man fråga sig). Men så plötsligt fick han tydligen kalla fötter inför fullmäktigesammanträdet den 17/12. Motivet sägs vara att Länsstyrelsen skickat en ny särskild skrivelse i vilken man mer eller mindre hotar kommunen att riva upp ett eventuellt fullmäktigebeslut om man går på byggnadsnämndens linje. Liknande hot har Länsstyrelsen riktat gällande byggnadsnämndens förslag till detaljplan för de höga flerfamiljshus som planeras i närheten av reningsverket i strid med bland annat miljönämnden.

Nu är ett annat bristfälligtunderlag från byggnadsnämnden på väg till kommunfullmäktige för beslut. Det rör sig denna gång om ett ändringsförslag till vindkraftsplanen. Många av förslagen är bra, men det allra viktigaste, nämligen motiven, lyser med sin frånvaro. Några partier (Fp, FV och M) har visserligen utförligt redovisat sina motiv i flersidiga dokument, men i det samlade underlaget har byggnadsnämnden valt att inte redovisa sina motiv till ändringarna. Detta trots att högre myndigheter understryker att man vid en prövning helt och hållet kommer att pröva just kommunens motiv. Vid handläggning av vindkraftsansökningar måste därför självklart handläggare och beslutfattare ha tillgång till motiven bakom planen. Man ska väl inte sitta och gissa eller hitta på egna motiv? Frågan är nu om fullmäktige ändå ska göra ändringar i Tema Vindkraft utan att det viktigaste är dokumenterat, nämligen vilka motiv man har för detta.