Chefer i Skåne, låt er bli berörda av metoo!

Debatt ,
Foto:Fredrik Sandberg/TT

Chefer måste lyssna på kvinnors vittnesmål och låta sig beröras – först då kommer de att agera kraftfullt för att skapa trygga arbetsplatser.

Metoo-uppropen innehåller hårresande skildringar av allvarliga övergrepp. Ibland har texterna varit så starka att läsaren vill blunda. Men det har också funnits redogörelser om mindre grova händelser, som plumpa skämt och kommentarer om utseende. Upplevelser som trots att de inte verkar lika allvarliga i många fall gått ut över självförtroende, samarbete och prestationsförmåga.

Gemensamt för metoo-berättelserna är att de skildrar hur män utsatt kvinnor för nedvärderande behandling – på jobbet. Alla arbetsgivare i Skåne måste nu därför ta metoo som en larmsignal om stora brister i arbetsmiljön.

Problemet bekräftas i en ny Sifoundersökning, beställd av företagshälsan Avonova. Undersökningen visar att en av tio anställda, 9 procent, fortfarande tycker att arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier är dåligt. Det motsvarar 416 000 anställda i landet. Detta är ett underbetyg till tusentals chefer.

Alla chefer skriver nog under på att arbetsgivare har ett ovillkorligt ansvar för att ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen på grund av sexuella trakasserier. Så varför dröjer då åtgärderna?

En majoritet av landets chefer är män, och det kan spela roll. Den som själv inte blivit utsatt kan ha svårare att förstå förödmjukelsen i att bli kränkt enbart på grund av sitt kön.

Jag tror att landets chefer måste låta kvinnors vittnesmål gå under huden. Googla upp och lusläs några av metoo-uppropen i sin fulla längd. Ställ nyfikna frågor om saken till kvinnor i din omgivning.

Först när arbetsgivare och chefer på djupet förstår innebörden av kränkningarna kommer de att agera kraftfullt. Några förebyggande åtgärder är särskilt viktiga:

1. Skaffa kunskap. Kartlägg problemet och våga ställ frågor om sexuella trakasserier i utvecklingssamtal och medarbetarenkäter. Mät och följ upp könsfördelningen bland chefer och arbetsgrupper.

2. Använd policyn och värdegrunden. Många arbetsplatser har både riktlinjer mot kränkningar och vackra värdeord om respekt och samarbete. Låt inte orden bli tomma floskler. Informera om dem årligen och involvera medarbetarna i diskussioner om bemötande.

3. Bygg en återkopplingskultur. Uppmuntra medarbetare att ge varandra beröm och konstruktiv kritik. Det bidrar till ett klimat av öppenhet och tillit, som gör det lättare att berätta om kränkande beteenden.

Som chef har du ett avgörande ansvar för att skapa ett tryggare arbetsliv. Läs och lyssna på metoo. Låt dig bli berörd. Låt upprördheten bidra till din handlingskraft!

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare, Avonova

Fotnot: Om Sifofrågan:

Sifoundersökningen genomfördes den 30 januari–12 februari 2018. 1 010 svenska arbetare och tjänstemän fick i telefonintervjuer frågan ”Vad tycker du om din arbetsgivares arbete med att förebygga sexuella trakasserier på jobbet?”. 32 procent svarade ”Mycket bra”, 43 procent svarade ”Ganska bra”, 7 procent svarade ”Ganska dåligt”, 2 procent svarade ”Mycket dåligt” och 15 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.