Det kostar att rusta människor för framtidens arbetsmarknad

Debatt ,
Kort eller ofullständig utbildning är den absolut vanligaste orsaken till arbetslöshet, skriver Annelie Karlsson (S).
Foto:Foto
Kort eller ofullständig utbildning är den absolut vanligaste orsaken till arbetslöshet, skriver Annelie Karlsson (S).

Arbetsmarknad/ De senaste decennierna har det skett dramatiska förändringar på svensk arbetsmarknad. Hög arbetslöshet i kombination med allt fler otrygga anställningar deltidsanställningar och en passiv arbetsmarknadspolitik har lett till ökade klyftor och ekonomisk otrygghet för många. 

Arbetsmarknadspolitiken har på senare år enbart haft fokus på generella insatser som jobbskatteavdrag och halverad arbetsgivaravgift för unga, som båda har visat sig ineffektiva för att öka sysselsättningen. 

Trots dagens höga arbetslöshet finns det 90 000 lediga jobb. Det finns 100 bristyrken och arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens för att anställa. År 2030 kommer det enligt SCB att vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft. 

Nuvarande regering har genomfört flera viktiga reformer för att öka sysselsättningen, såsom satsningar på kunskapslyftet och snabbspår för nyanlända. Men detta är långt ifrån tillräckligt. Regeringen måste ta ett betydligt större ansvar för att investera landet ur arbetslösheten.

För att klara av att matcha de arbetslösas kvalifikationer mot de jobb som finns och då krävs kraftfulla investeringar i utbildning och subventionerade anställningar. Var femte person mellan 20 och 34 år saknar fullständig gymnasieutbildning.

Kort eller ofullständig utbildning är den absolut vanligaste orsaken till arbetslöshet. Möjligheterna att ta igen utbildning eller ställa om senare i livet måste öka. Subventionerade anställningar hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få erfarenhet och referenser. Utbildning höjer kunskapsnivån generellt och gör omställning lättare när företag lägger ner.

Det behövs mer riktade insatser mot arbetslösa som grundar sig på en individuell bedömning för att kunna bidra till att fler kommer i sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder av hög kvalitet som främjar goda arbetsvillkor och en stabil löneutveckling. 

Det kostar att rusta människor för dagens och framtidens arbetsmarknad. Men det är statsfinansiellt mer effektivt att se detta som långsiktiga investeringar i individen och i samhället snarare än som utgifter. Dessutom är statens finanser starka och ränteläget är gynnsamt. Det är rätt tid för investeringar. 

Socialdemokraterna i Skåne menar att regeringen behöver öka reformtakten i arbetsmarknadspolitiken genom att: 

Dubbla kunskapslyftet. Behovet av att rusta människor med kort utbildning för arbetsmarknaden är stort och ökar kraftigt. Det krävs minst 100 000 utbildningsplatser inom vuxenutbildningen under kommande år. 

Kraftfull satsning på subventionerade anställningar med högre kvalitet. Anställningsstöden ska vara mer flexibla, enklare att använda och ha fokus på individens behov. Arbetsförmedlingen ska ha tydligare ansvar för att i samråd med arbetsmarknadens parter se till att anställningarna inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Det ska också finnas ett tak för hur stor andel av de anställda på en arbetsplats som kan ha anställningsstöd. Det ska vara möjligt för arbetsförmedlingen att använda anställningsstöd även till kortare utbildning som leder till arbete. 

Växla upp arbetsmarknadsutbildningarna. Det krävs en kraftfull satsning på arbetsmarknadsutbildningar för att rusta arbetslösa för en mer krävande arbetsmarknad. Det handlar om minst en dubblering. Utbildningarna ska följa arbetsmarknadens utveckling för att identifiera bristyrken och säkerställa behoven på den framtida arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsmarknadsutbildningar ska också ge möjlighet till studiefinansiering.

Annelie Karlsson (S)

riksdagsledamot

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.