Det krävs en tvärvändning av Sus

Sten Lindholm ,

Årsprognosen för Skånes Universitetssjukhus (Sus) 2017 visar nu ett minus på 675 miljoner. Dessa siffror kommer att få negativ effekt på all annan sjukvård i Skåne.

Är det några medborgare/skattebetalare, som kommer att reagera? Knappast. Region Skåne lever nämligen sitt eget anonyma liv, i vilket endast de närmast sörjande har total inblick.

Underskotten för Sus skenar och närmar sig en ekonomisk härdsmälta. Två män, regiondirektören Sören Olofsson och ordföranden Jerker Swanstein (M), kuppade igenom beslutet 2009 att slå samman sjukhusen. Ett tilltag med oöverstigliga negativa konsekvenser för såväl patienter, sjukvårdspersonal som Region Skånes ekonomi.

Bortsett från ekonomin är Sus dysfunktionellt, arbetsmiljön usel, patientsäkerheten åsidosatt, kompetensflykten omfattande.

    Politiska beslut, tagna i Regionfullmäktige, kan ändras! Regeringsbeslut kan ändras, vilket i en historisk tvärvändning skett med asylprocessen. Det är därför högst påkallat att regionfullmäktige i Region Skåne även gör en tvärvändning och upphäver Sus, som åter delas i två sjukhus - Universitetssjukhuset i Lund respektive Universitetssjukhuset i Malmö. Denna uppdelning kan ytterligare motiveras av att Malmö vid årsskiftet får ett eget universitet.

    Jag efterlyser ett vuxet agerande från regionpolitikerna och är kritisk mot det politiska spelet. Jag har fått nog av maktgalna politiker och tjänstemän som ser sin främsta uppgift att för sitt eget välbefinnande agera i en organisation som för länge sedan nått vägs ände.

    Att upplösa Sus är ingen enkel process. Motsatsen kommer däremot att göra ont värre och bidra till ett fortsatt dysfunktionellt universitetssjukhus och med brist på medel till den övriga sjukvården.