Det ökade svenska hatet skrämmer

Debatt Artikeln publicerades

Vad ska mina barnbarn få uppleva? Hat och hot av extrema rörelser, rädsla för att uttrycka åsikter?

Ja, vi har mycket att göra för integration av nyanlända så att de kan bli en del av samhället med de skyldigheter och rättigheter som vi alla har. Ja, jag vill ha ett Sverige som har respekt för alla människors värde men där de som bryter mot lag och rätt ska dömas utifrån våra rättsprinciper.

Många röster hörs om att sverigedemokraterna mobbas och att det är synd om dem. För min del ar det ett klart avståndstagande från deras historia och de värderingar de hämtar från den. Jag litar på att de demokratiska och humana krafterna i vårt land klarar av att lösa de bekymmer som vi har just nu. Jag litar även på att alla de som flytt från krig och fasor kommer att göra sitt allra bästa för att få ett bra och värdigt liv i Sverige och bidra till att vi utvecklas tillsammans.

Demonstrationerna i Tyskland visar med all önskvärd tydlighet vad som kan hända om de mörka krafterna tar över.

Orolig men hoppfull pensionär