Dieselmotorer kan bli miljömotorer över en tank

Debatt ,
Foto:Erik Simander/TT

Vår livsmiljö utgör det mest grundläggande för fortlevnad av vårt land. Att skita ned vår miljö ska inte bara kosta, det ska vara förbjudet.

Att förflytta sig kostar energi. Energi kan inte förgöras, bara omfördelas. Rörelse till värme och värme till rörelse. Hur vi väljer att transportera är valfritt. Effektiva, miljövänliga transporter är viktigt för att hela landet ska leva och vinna långsiktig framgång.

Dieselmotorn är den bästa motorn ur miljösynpunkt på grund av dess utklassande verkningsgrad, hållbarhet och förmåga att driva i alla applikationer. Detta gör dieselmotorn med rätt bränsle till en ren, samhällsekonomisk vinstmaskin.

Tyvärr ses dieselmotorn som en ond kraft som på grund av sina låga driftskostnader utgör ett hot mot andra trafikslag och måste därför smutskastas och beskattas högt och gärna förbjudas helt. Men vi glömmer det viktiga i debatten. Att det idag redan finns syntetiskt rena drivmedel för att direkt ställa om mot klimatsmarta transporter.

Har du hört talas om HVO? Det är ett 100 procent förnybart och fossilfritt diesel drivmedel som bidrar till en eliminering av CO2-utsläppen. HVO är en kemisk kopia (Fischer-Tropsch) av vanlig diesel men med något lägre densitet. Råvaror vid produktion är gaser (till exempel biogas) GTL eller genom förgasning/hydrering av till exempel animaliska och biologiska lipider. Tillverkning sker i Finland och Sverige och efter samtal med distributörer kan produktionen mångdubblas om långsiktiga politiska förutsättningar ges.

Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och omedelbar driftsättning.

Alla motorer som drivs på diesel eller dieselliknande bränsle (till exempel jetbränsle till flyget) blir miljömotorer ”över en tank”. CO2 försvinner och NOx och partiklar hålls på ett minimum. Alla befintliga dieselmotorer med EDC kan dessutom genom retrofit renas till bättre än utsläppsnormen Euro 6 men redan utan uppgradering presterar en Euro3 (från och med 2000) som drivs med HVO bättre än en Euro5 som drivs med europadiesel. Principen ”skit in-skit ut” gäller.

Det är dags nu att vi börjar fokusera på vilket bränsle som ska användas och inte gå in och styra fordonsslag. Elmotorer kommer att snabbt erövra transportsektorn på grund av elmotorns överlägsna verkningsgrad (över 90 procent), obefintliga servicebehov, enorma livslängd och förmågan att återvinna retardationskrafter.

MEN ska energin lagras i litiumbatterier? Ska vi ladda från kondensator till kondensator? Ska bränsleceller drivna av till exempel vätgas dominera? När kommer supraledande teknik vid hög temperatur, som löser all lagring och driftsteknik?

Inom en 20 års period kommer det mesta att lösa sig! Men här och nu kan vi direkt lösa dieseldrivna, nuvarande transportsektorns problem med utsläpp ”över en tank” och lugnt glida över till rätt ny teknik, när den kommer.

Susanne Bäckman

Liberalerna Skåne