Fårägarna måste ha bättre stängsel

Debatt Artikeln publicerades

Mathias Lundvik, Wolves in Scandinavia, skriver att föreningen inte kommer att överklaga beslutet om skyddsjakt, men uppmanar Skånes fårägare att sätta upp bättre stängsel inför framtiden.

Jag och föreningen Wolves in Scandinavia känner med fårägarna som förlorar sina djur på grund av varg. Men har ingen förståelse vad gäller deras fårstängsel.

Fårägarna i Skåne har vetat om sedan 2012, om inte än tidigare, att det funnits och finns varg i Skåne. Och ändå inte gjort något åt sina stängsel.

En stor orsak till att fåren blir rivna av vargar är att det finns många och stora brister i befintliga fårstängsel, brister också i underhåll och kontroller av befintliga stängsel.

Två år har gått och än i dag saknas stängsel på flera håll, stängsel saknas där hagar gränsar mot vatten och diken. Stängsel är i så dåligt skick så vargen enkelt kan ”promenera” in i hagarna.

Fårägarnas ursäkter är liknande på flera håll i landet:

”Vi ska inte behöva ha stängsel som ska hålla vargen borta från våra får.”

”Vi har inga pengar och/eller tid till stängsel.”

”Vi har inga möjligheter eller ork att sätta upp nytt stängsel.”

”Rovdjursstängsel måste skötas noga för att fungera.”

Svar på dessa ursäkter är:

Man ska ha stängsel för att skydda sina får från alla djur, samt för att de inte ska kunna komma ut.

Pengar finns att söka hos länsstyrelsen.

Finns hjälp att få med sätta upp fårstängsel ifrån Svenska rovdjursföreningen.

Alla stängsel ska skötas noga.

Att ha tamdjurställer vissa krav på ägarna.

Det finns bestämmelser från Jordbruksverket på fårhagar, stängsel och skötseln:

”Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som det är uppenbart att dina får och getter kan skada sig på.”

”Mark i anlagda rastgårdar och på andra ställen utomhus som belastas hårt av djuren, ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande egenskaper. Du ska se till att dina stängsel är väl uppsatta och du ska underhålla dem. De ska vara utformade så att fåren och getterna inte riskerar att skada sig på dem. Sträck stängseltrådar och stängselnät väl.”

Det är misshandel av får och tamdjur, om de inte sköts om ordentligt.

Ett befintligt stängsel som är säkert, underhållet, sträckt där elen kan flöda fritt igenom och gärna har en eltråd högst 20 centimeter från backen är ett gott skydd mot vargangrepp.

Länsstyrelsen i Skånetillsammans med Skånes landshövding har gjort och gör ett envist kraftigt arbete med att fårägarna i Skåne ska ha säkra och ordentliga stängsel och hur enormt viktigt det är.

De tar upp det ideligen på sin sida på internet, press, media och nu senast också i sitt skyddsjaktsbeslut. På grund av Länsstyrelsens envisa och starka arbete med stängsel i Skåne och lovord om att bli hårdare vid nästa vargangrepp och skyddsjaktsansökan så blir det inget överklagande från föreningen denna gång.

Men!

Jag och Wolves in Scandinavia uppmanar nu Skånes fårägare att:

Sätta upp stängsel där stängsel saknas.

Säkra och underhålla befintliga stängsel.

Söka bidrag och sätta upp rovdjursavvisande stängsel.