Farlig kärnkraft

Debatt

Kärnkraften löser inte energifrågan. Just nu står vi i hela världen inför tidernas största utmaning, den allt snabbare uppvärmningen av jordklotet på grund av ökade koldioxidutsläpp.

Artikeln publicerades 23 februari 2012.

Frågan är hur och vad vi gör för att snabbast hindra och motverka detta. Vi måste utveckla helt andra nya energiformer än kol, olja, gas. Detta kräver smarta energieffektiviseringar samt att all tillgängligt kapital, ingenjörs- och forskningskunskaper frigörs härtill och vi måste bort från kärnkraften.

Kärnkraften kan inte lösa klimat- och energifrågan, det skulle kräva tusentals nybyggda kärnkraftverk över hela jorden. Det finns inte kärnbränsle (uran) så det räcker. Om man återanvänder uran ökar risken för högre och farligare utsläpp. Risken för härdsmältor och reaktorhaveri finns alltid och frågan om en säker förvaring av avfallet är ännu olöst.

Alla goda krafter måste därför inriktas på alternativ energi.