Feltänkt och dyrt att totalförbjuda ålfisket

Debatt ,
En ny ålförvaltningsplan ska nu utarbetas. En regering med Miljöpartiet ska besluta. Blir det ett totalstopp för ålfisket? undrar Ålakustens kulturarvsförening.
En ny ålförvaltningsplan ska nu utarbetas. En regering med Miljöpartiet ska besluta. Blir det ett totalstopp för ålfisket? undrar Ålakustens kulturarvsförening.

Ålen/ I likhet med vad som gäller för de flesta fiskarter har ålbeståndet minskat jämfört med förhållandena för 50 år sedan.

Vattenkraftverken är en stor skadegörare på ålen. På sin hemsida skriver Naturskyddsföreningen att 300 000 blankålar per år dör eller skadas i turbinerna. Det motsvarar 70-90 procent av de vandrande ålarna! Säl och skarv tar mer ål än ålfisket. Sverige har kanske mest skarvar i Europa, 30-40 000, och det finns 30 000 sälar i Östersjön. 

Ålfiske i svenska vatten får i dag – förutom i vissa insjöar – bedrivas enbart i Östersjön inklusive Öresund. Antalet ålfiskare har halverats sedan år 2006 och fångstmängderna likaså. Fiskets påverkan på ålbeståndet i Östersjön har enligt Willem Dekker, forskare vid SLU, minskat snabbt de senaste årtiondena och beräknas för närvarande till två procent.

Studier visar också att glasålsinvandringen till Europa ökat kraftigt under senare år liksom ålyngeletableringen i Sverige, där även blankålsbeståndet ökar.

EU arbetar för att förbättra ålbeståndet, men varje medlemsstat bestämmer genom en ålförvaltningsplan vilka åtgärder som ska vidtas.  Sverige har lagstiftat för att minska fisket - men ingen lagstiftning har riktats mot vattenkraften, och inte heller har Sverige agerat effektivt för att minska skarv och säl. 

År 2007 infördes ett generellt ålfiskeförbud i Sverige. Fiske sker på dispens genom så kallade ålfisketillstånd. År 2012 infördes ett totalstopp för ålfiske på västkusten. 

Ålfiskarna finansierar genom Ålfonden utsättning av ålyngel.

I Ålakademin verkar de för att förbättra ålens levnadsbetingelser. Skulle ålfisket totalförbjudas också i resten av Sverige försvinner samtidigt den intressent som är mest angelägen om att ålen ska fortleva.  

En ny ålförvaltningsplan ska nu utarbetas. En regering med Miljöpartiet ska besluta. Blir det ett totalstopp för ålfisket? I fjol kom en dom från HD om statens ansvar vid förbud mot laxfiske i Torne älv.  Förbudet syftade till att skydda den vilda laxen. Talan fördes mot staten av laxfiskare som var yrkesfiskare eller hade fiske som binäring. HD fastställde att staten var skadeståndsskyldig gentemot fiskarna för ekonomiska förluster till följd av fiskeförbudet.

Det innebär att staten, om ålfisket totalstoppas, måste räkna med ersättningsskyldighet gentemot berörda ålfiskare. Detta måste också rimligen gälla för dem som redan drabbats av 2007 års ålfiskeförbud; till exempel de fiskare som inte klarat kraven för att få ålfisketillstånd och fiskarna på västkusten som drabbades av totalförbudet där år 2012. 

Ålfisket är hårt reglerat genom ålfisketillstånden. Fångstmängd och fångsttid är maximerad och minimimått gäller.  Detta mycket begränsade ålfiske är ett långsiktigt hållbart fiske. Det ger arbetstillfällen på landsbygden och inkomster till besöks- och turistnäringen. Det vore synnerligen oklokt att totalförbjuda ålfisket. En sådan åtgärd innebär också att staten måste räkna med en betydande utgift i form av skadestånd till ålfiskarna.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.