Fler köper både resonemang och abonnemang

Debatt Artikeln publicerades

I princip hela den svenska pressen tar i dag betalt för sitt innehåll på ett eller annat sätt. Det retar en del. Men hur skulle det annars se ut?

Varför prenumerera, allt finns ändå att läsa gratis på nätet. Den kommentaren har man som redaktör mött några gånger. Tidigare. Numera händer det mer sällan. Förmodligen därför att det inte är sant, det går inte att läsa Kristianstadsbladets innehåll helt fritt på nätet.

Det fanns möjligen en gnutta sanning i det tidigare. Kristianstadsbladet, och övrig svensk press, gjorde en missbedömning, för att inte säga en grav felbedömning, om hur utvecklingen skulle komma att se ut. Vi publicerade väldigt mycket innehåll, i princip allt, utan en tanke på att ta betalt. Vi tog betalt för papperstidningen, men inte för det digitalt publicerade.

I dag kan man ta sig för pannan och le lite förläget åt det. Vi tar betalt för innehållet, inte för distributionsformen.

Alla köper dock inte tanken och det uppstår ibland förvirrade diskussioner om vårt sätt att tänka kring att vi numera tar betalt även digitalt. I min mejlbox dyker det upp en del arga mejl från personer som vill läsa, men som inte kan. Därför att de inte är prenumeranter.

Jag brukar svara att vår affär inte skiljer sig speciellt mycket från annan affärsverksamhet. Vi producerar varor och tjänster och tar betalt för det. Helst ska intäkterna vara högre än kostnaderna.

En del menar att vi borde ta vårt samhällsansvar på allvar och låta allt som kan vara av intresse för allmänheten finnas tillgängligt helt fritt. Jag hävdar att den tanken snabbt skulle urholka affären, och därmed vår existens på sikt, eftersom allt vårt innehåll ska vara av intresse för allmänheten.

Jag vill påstå att vi tar vårt ansvar för att förmedla relevanta och korrekta nyheter så långt vi kan kontrollera dem. Men för att kunna producera dessa nyheter måste vi finansiera en kompetent redaktion. Det kostar att ha reportrar som dagligen går igenom kommunpost och diarier i fyra kommuner och i regionen. De flesta förstår det resonemanget.

Den digitala publiceringsstrategin bygger på att i princip allt innehåll är för våra abonnenter. Men en del innehåll, nyheter som redan är kända och spridda och nyheter som är så viktiga för allmänheten att de kan hindra att folk kommer i livsfara, är helt fritt för läsning.

Resonemanget ovan är fullt rimligt och inte speciellt svårt att vare sig förklara eller försvara. Och allt fler köper både resonemang och digitala abonnemang. Det gäller inte bara för Kristianstadsbladet och utan även för branschen i stort.

Vi har faktiskt planerat att ha ännu fler betalande prenumeranter 2018.

Trevlig helg!