Försiktighetsprincipen

Debatt Artikeln publicerades

Jag lyssnade på Isabella Lövins tal i Almedalen tillsammans med en entusiastisk publik. Vilket fint och annorlunda tal, tänkte jag. Det handlade om framtiden och hon anknöt bland annat till den otroligt varma sommaren och sa att hon inte fullt ut kunde njuta av vädret. Talet fick goda betyg av de retoriker, som också hade lyssnat på de andra partiledarna. En dag senare kom kritiken från borgerligt håll. Den var inte nådig! Tänk att människan (Lövin) inte känner till skillnaden mellan väder och klimat.

Då hör det till saken, att efter stads- och utrikes- ministrarna är Lövin den kanske mest kända politikern internationellt. Hon gjorde sig känd inom EU genom att driva genom nya regler för fisket. Hon var en av de drivande bakom Parisavtalet. Hon kommer nästa år att vara en av ledarna för världens första havskonferens i FNs regi. Hon tippas få en hög post inom FNs miljöförvaltning.

Tror ni verkligen, alliansjournalister, att denna människa inte känner till skillnaden mellan väder och klimat bra mycket bättre än vad ni gör? Det hon sade var, att om vi inte börjar göra något radikalt åt miljön, kan den här värmeböljan ses som ett tecken från skyn. Så här kan vår framtid komma att bli! Stormar, översvämningar, bränder, smältande glaciärer, döende koraller, obeboeliga delar av planeten, otroligt många klimatflyktingar, nedhuggna regnskogar.

Koldioxidhalten i luften har under min livstid stigit från 270 ppm till över 400 ppm. Före min födsel hade halten varit nästan oförändrad under mycket lång tid.Slutsatsen av Lövins tal är att vi alla måste inse allvaret i förstörelsen av vår jord.Ska vi låta detta gå vidare eller ska vi kämpa för barn och barnbarn så att även de får en dräglig tillvaro?

Jan Andersson

miljöpartist

Edenryd