Fusket på svenska minkfarmer

Debatt Artikeln publicerades

Sju minkfarmare har anmälts till åklagare sedan det upptäckts att de haft tusentals fler djur på farmen än de haft tillstånd till.

På en av farmerna fanns 8 000 avelshonor när tillståndet endast medgav 5 000. Om varje hona får fem valpar och varje skinn är värt omkring 500 kronor betyder det att 1 000 extra avelshonor är värda omkring två och en halv miljon kronor för minkfarmaren. Ett fusk i miljonklassen, medan djuren lider i burarna.

Svenska minkfarmernahar tidigare kritiserats i ett antal statliga utredningar. De fick till 2010 på sig att åtgärda problemen med beteendestörningar hos minkarna. Det konstaterades att 85 procent av farmerna bröt mot lagstiftningen vad gäller inredning i burarna. Omkring en tredjedel av farmerna saknade dessutom tillstånd.

Under 2011 inspekterade länsstyrelserna 32 av de omkring 70 minkfarmer som fortfarande finns i Sverige. Endast tre av 32 farmer var utan anmärkningar.

8 av 10 svenskaranser att det inte ska vara tillåtet att föda upp minkar i bur för deras päls. Svenska folket har talat.

Det är nu hög tid att riksdag och regering tar sitt ansvar och avvecklar minkfarmningen – minkarna har väntat länge nog.