Grov misshushållning med skattemedel

Debatt Artikeln publicerades

Rödgröna framställer det som ett postulat (som en självklarhet som inte ens behöver bevisas) att höga skatter gynnar ”det goda samhället”.

Leif Östlings fräna och olämpliga svar på Uppdrag Granskning – ”Vad f-n får jag för pengarna” – har ställt saken på sin spets. Frågan borde istället vara vad folk i allmänhet får för pengarna. Här följer ett mycket litet axplock:

Fuskande bolag och privatpersoner. Under de senaste åren har massmedierna påvisat flera fall av undermålig skattemoral. Andra skattebetalare med mer måttliga inkomster får alltså fylla de hål som dessa bolag och privatpersoner orsakar, vilket är orimligt.

Riksdagsstyrelsens beslut att utreda om talman Urban Ahlin uppträtt olämpligt mot kvinnor. Jag vill inte vara med och betala för en dylik utredning som säkert har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor. Med bättre etik och moral skulle inte finnas behov av dylika utredningar. Dessutom framstår det som högst olämpligt att ge rent privata aktörer uppdrag att utföra dylika utredningar.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Jag vill inte vara med och betala för hans engelskakurser för 400 000 kronor. Det är en ren skam mot skattebetalarna. Det har dessutom ifrågasatts om den anlitade ”språkkonsulten” var lämplig.

Kostnaden för kriminaliteten i samhället. Det framstår som obegripligt att de rödgröna hittills inte har vidtagit sådana krafttag mot kriminaliteten som bland annat moderarterna förespråkar. Med erforderliga åtgärder skulle brottsligheten definitivt minska.

Framför allt skulle så kallade vinningsbrott, där den presumtive brottslingen kalkylerar vad det kostar att åka fast, minska. Regeringens anslag till rättsväsendet uppgår till 42,5 miljarder för år 2018. Om man väljer att slå ut denna summa på de 1,4 miljoner skattebetalare som betalar statlig skatt blir kostnaden per person drygt 30 300 kronor per år.

Centerpartisten som vill införa främmande länders lagar i Sverige. Hur mycket kostar denna kvinna samhället? Det kan vara en mycket bra fråga att fundera över. Jämför den uppmärksammade brottmålsdomen från Solna.

Kostnaderna för sjukvården i landet. Varför förs inte alla relevanta parametrar in i sammanhanget? Kan det påverka vårdköerna att människor som vistas illegalt i landet likväl lyckas nyttja vårdapparaten. Vem kommer först vid bristande resurser? Vi får inte rygga för dylika frågor. Om man gör det urartar landet till hyckleri. Glöm ej pensionärerna!

Persson/Reinfeldt. För att få avgångsvederlag från regeringskansliet har de uppgett att de saknar inkomster. I själva verket har de inkomster som tas in i aktiebiolag. Rättsregler kan ofta kringgås. Sådana regler kan inte alltid vara högsta rättesnöre. Etik och moral kan ge högre värde. Ingen har formulerat saken bättre än Carolina Neurath: Var ligger ribban när människor börjar skämmas?

Först när gräsrötterna säger ifrån på skarpen kommer vi att få ordning i landet.

Christer Grönevall