Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna?

VA-taxan Artikeln publicerades
De drabbade av förorenat vatten i Everöd  2015 vet vilka ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.
De drabbade av förorenat vatten i Everöd 2015 vet vilka ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.

Inser nuvarande teknisk nämnd i Kristianstads kommun genom handling det behov av taxehöjning som tidigare nämnd inte tillät sig att visa? Det undrar Åke Hultqvist, Åhuspartiet, inför torsdagens beslut om taxan för 2020.

På torsdag 16 maj ska tekniska nämnden ta beslut om VA-taxan för 2020. Feghet/brist på mod av förra nämnden innebar att taxan blev alltför låg. Skattekollektivet har därför fått betala för det underskott som det lett till istället för de som nyttjat vattentjänsterna.

Under en treårsperiod ska intäkter från brukningsavgifterna täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Häri ingår utöver produktion, leverans och omhändertagande av vatten med diverse innehåll också bland annat underhåll och utbyte av befintligt ledningsnät. Helst i takt med behovet och önskvärt innan brister uppstår. De drabbade av förorenat vatten i Everöd och grannorter 2015 vet vilka konsekvenser och ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.

Sex öre per liter! För en ren kvalitetssäkrad produkt!

En höjd taxa och ökad förnyelsetakt på ett på flera ställen gammalt och skört VA-nät innebär inte att skador inte framöver uppstår. Sannolikt blir de färre.

Rent dricksvatten är en i vårt land självklar nyttighet som många utan att djupare reflektera på priset betalar en sedel för om de köper den i butik. Bekvämt hemlevererad till kran föreslås den i Kristianstads kommun år 2020 – efter en åttaprocentig prisökning – kosta sex öre per liter. Ockerpris?

Sex öre per liter! För en ren kvalitetssäkrad produkt! I perspektivet på att VA-taxan under kommande fem år behöver höjas med 9-12 procent per år är det fortsatt det billigaste behövliga livsmedlet vi kan få. Ändå tycker vissa att det är dyrt. Det är det i betydelsen ”oss kärt”, knappast annars.

Höjningarna visade sig vara för små, så klart!

I en jämförelse med tio andra kommuner av brukningsavgifterna för vatten och avlopp 2018 är avgifterna i Kristianstad de näst lägsta med 13:26 kronor per kubikmeter. Högst ligger Osby kommun med 30:58 kr/kbm.

Uppgifterna återfinns i rapporten Kristianstads kommuns VA-taxa översyn 2020 – 2025 som ingår i tekniska nämndens ärendehandlingar.

Efter flera år av underlåtenhet att höja VA-taxor till balanserad behovsnivå levererade C4 Teknik, ett förslag 2016. Protester i nämnden: ”Så mycket går ju inte att höja taxorna med!” Förvaltningen fick göra om, med order om en lägre höjning. Alla, utom jag, var för. Jag stödde ensam C4 Tekniks förslag.

Viss oro uppstod senare när VA-verksamheten visade underskott. Vid den därefter årliga justeringen av VA-taxorna 2018 yrkade jag på en viss höjning i förhållande till C4 Tekniks förslag. Jag fick viss respons, sammanträdet ajournerades. Därefter beslöts enligt förvaltningens förslag. Nu framhölls det att jag inte litade på förvaltningen utan gav den bakläxa!

Höjningarna visade sig vara för små, så klart! I översynsrapporten konstateras det: ”År 2018 redovisar VA-verksamheten ett underskott på 2 615 mkr. Underskottet har balanserats med skattemedel ett år tidigare än planerat eftersom bedömningen var att det inte är möjligt att hämta hem det ackumulerade underskottet under 2019.”

Tack och lov bidrog inte gamla tekniska nämndens bristande mod/visade feghet att höja taxor efter behov ett underskott på 2,615 miljarder kronor! I verkligheten var det tusen gånger lägre – 2 615 000 kronor – men stort nog ändå.

Finns mod att höja relativt sett låga VA-taxor hos nuvarande teknisk nämnd?

Åke Hultqvist (Åhuspartiet)

Ersättare i tekniska nämnden 2014-2018

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.