Hjälp Kristianstad!

Debatt Artikeln publicerades

Nu tycker jag det börjar gå för långt med planeringen eller rättare sagt med oplaneringen av Kristianstad. Det verkar inte finnas någon känsla för staden, som snart är 400 år!

Några exempel som varit upp utan en dialog kommuninvånarna:

Rådhuskvarteret rivs och ersätts med fasader som till vissa delar inte passar?

Norrtullskolan rivs?

P-hus i Tivoliparken?

P-platser på grönområden i centrum?

Kristianstadslänken tvärs genom centrum?

Östra Centrum med fasader som inte alla anpassas till sin omgivning?

Jag har tänkt länge att medborgarnas borde engagera sig, så att vi kan göra något för att ”hjälpa” Kristianstad. Det borde gå lättare nu, när kommunalrådet Bengt Gustafson (M) fick gå ut bakvägen?

Vi får inte låta ”styret” gå på hur som helst och riva och fördärva stan, som har tagit snart 400 år att bygga upp. Vad händer för övrigt med Norrtullskolan?