Jättar är dvärgar

Debatt Artikeln publicerades

Det har blivit högsta mode bland landsting och kommuner att skatteplanera.

Bland annat genom att köpa vindkraftverk. På så sätt kan man undgå att betala energiskatt på den el som används för egen räkning. Att man samtidigt tar stora risker med sina egna skattebetalares pengar samt vältrar över kostnader på andra kategorier av skattebetalare verkar inte bekymra. Bland annat Region Skåne och Malmö Stad driver stora vindkraftsprojekt.

Varför väljer man just vindkraft för att skaffa sig en skattebefriad nisch? Har man undersökt andra möjligheter? Jag tvivlar.

I stormen Gudrunsspår följde många och långa elavbrott. På landsbygden löste man problemet naturligt: man gjorde helt enkelt ett eget litet elverk genom att koppla en generator till en bensin- eller dieselmotor.

Hur bra står sig ett dylikt ”glesbygdsverk” gentemot ett vindkraftverk av ordinär storlek?

För att få en mera precis frågeställning väljer jag en kraftig bussmotor på 450 hästkrafter och gör den till ett elverk genom att koppla en generator till drivaxeln.

Frågan jag vill ha svar på blir då: Hur många sådana 450 hästars elverk behövs för att (per år) producera lika mycket el som ett vanligt vindkraftverk med maxeffekten 2 megawatt?

Jag har ställt dennafråga till många personer, även sådana med stort tekniskt kunnande och med ledande ansvar för stora vindkraftsprojekt.

Ingen har kommit i närheten av det korrekta svaret, som är: Det räcker med två bussmotorer för att - med råge – göra samma jobb som ett normalstort vindkraftverk.

Dessutom gör de jobbet påfallande mycket bättre. Investeringskostnaden torde bli minst 50 gånger lägre.

Motorerna kräver ingen reglerkraft och de orsakar inga nämnvärda störningar i natur och livsmiljö. Slutligen – vid drift med till exempel biogas från avfall ger motorerna heller inga utsläpp av växthusgaser eller tär på naturens resurser.

”Glesbygdsverken”utklassar alltså vindkraftsverken på alla plan. Vindkraftverk är jättar som gör dvärgars jobb; fast mycket sämre och till ett mycket högre pris.

Nog borde detta ge anledning för alla, som planerar stora investeringar i vindkraftverk, att stanna upp och tänka till. Och för alla politiker, som med en mun sjunger vindkraftens lov, att förklara sig närmare.