Jörgen Svensson: Allt svårare att skildra arbetet i skolan i bild

Debatt Artikeln publicerades
Jörgen Svensson.
Foto:Lasse Ottosson
Jörgen Svensson.

En skolavslutning i kyrkan inför sommarlovet kan vara alldeles fantastisk, det vet alla som varit på en. Den gör sig också fint i tidningen när en skicklig fotograf skildrar stämningen. Tyvärr blir det svårare och svårare att utföra det jobbet.

Härom veckan kom Tommy Svensson, Kristianstadsbladets fotochef sedan många år och en av landets mera rutinerade pressfotografer, tillbaka från en av sina långa rundor i vårt spridningsområde. Han suckade och konstaterade att två jobb i skolmiljö, som normalt hade varit både enkla att göra och som blivit bra både i tidningen och i ett bildspel på sajten, helt enkelt inte lät sig göras. Trots att tidningen blivit speciellt inbjuden att bevaka.

Skolbarnen fick, uttryckligen, inte förekomma på bild. Skälen till det kan vara flera, men ett kan vara att något barn i en klass kan ha skyddad identitet, ett annat att någon förälder önskar att barnet inte får förekomma på bild. Rektor kan i vissa fall, för att inte alls riskera att något fel begås eller för att inte peka ut något barn inför gruppen, helt förbjuda fotografering på en skola. Det gäller då inte speciellt för en tidning som är inbjuden till ett uppträdande, utan det kan gälla på klassfester och andra sammankomster på skolan. Låt vara att alla inte respekterar förbudet, men vi håller oss till spelreglerna.

För oss som varit vana att röra oss fritt i olika skolmiljöer är det här förstås en helt ny verklighet. Frihet under ansvar har ersatts av kraftiga restriktioner. Det säger sig själv att en skolavslutning med sång och musik blir tråkigare om inte barnen får vara med på bild, utan bara lärarna som spelar gitarr.

Jag kan förstå försiktighetsprincipen. Varför ta risken att röja identiteten på någon som har skyddad identitet och därmed utsätta någon för fara?

Faktiskt ligger det också helt i linje med Kristianstadsbladets egen policy:

”Var aktsam när du intervjuar eller fotograferar barn. Det finns barn (under 18 år) med skyddad identitet eller som är i situationer där en publicering av namn eller bild kan skada dem eller deras anhöriga. Var försiktig med att använda genrebilder av barn.”

Det jag beskriver ovan är inte någon kritik mot vare sig rektorer eller övrig skolpersonal. Våra reportrar och fotografer har en bra dialog med skolpersonalen och vi upplever att det finns en ömsesidig respekt för varandras arbete.

Se det mer som en förklaring till att en del artiklar inte görs längre. Eller i varje fall inte på samma sätt. Helt enkelt därför att de inte längre låter sig göras. Men vi lovar göra så gott vi kan.

Trevlig helg!