Jörgen Svensson: Många bakom mångfalden

Debatt Artikeln publicerades

Integrationsprojektet Kb Mosaik som prisades i veckan har många vinnare. Men det hade aldrig blivit av om vi inte mött människor som kunnat se potentialen.

Diversity Index uppmärksammar skånska företag, organisationer och initiativ som arbetar för att öka mångfalden. I onsdags prisades Kristianstadsbladets Kb Mosaik vid en gala i Malmö rådhus.

Motiveringen är att Kristianstadsbladet "skapat möjligheter för de som inte kan svenska att, utan kostnad, följa med i den lokala debatten och nyhetsflödet på det egna språket”. Vidare står det att satsningen är ett ”konkret och lysande exempel på att näringslivet kan göra skillnad”.

Vi skulle inte kunnat formulera det bättre själva.

Allt är i grunden ett integrationsprojekt som bygger på att Kristianstadsbladets innehåll ska tillgängliggöras på lätt svenska, engelska och arabiska. Även om man inte är så duktig på det svenska språket ska man kunna bli informerad om viktiga saker som hänt och kommer att hända i nordöstra Skåne, det är den bärande idén.

Det kan låta som ett enkelt projekt, men jag kan meddela att redaktören Inga-Lill Bengtsson, reportrarna Mohammad Al-Balout och Qaali Al-Shire och redigeraren Maria Nilson har att göra. Den vanliga redaktionella logiken sätts på prov. Nyhetsvärderingen är annorlunda. Översättningarna till arabiska är komplicerade. För att inte tala om att sätta texten på arabiska i lämpligt teckensnitt.

Kb Mosaik är ett samarbete mellan Kristianstadsbladet, Sparbanken Skåne, Kristianstads kommun, ABK och Arbetsförmedlingen. Vi har hela tiden varit fullständigt transparenta med att vi i detta projekt samarbetar med andra lokala intressenter. Det är en fristående del av vår verksamhet som står på egna ben.

Kristianstadsbladet samarbetar ibland med andra företag och organisationer. Det kan handla om resor eller olika typer av arrangemang, men aldrig tidigare har det gällt ett projekt där redaktionellt arbete varit själva grunden. Då kan det vara på sin plats att poängtera redaktionens suveränitet. Redaktionen gör sina egna värderingar även i det här projektet.

En stor anledning till att Kb Mosaik överhuvudtaget blev av i våras är Lennart Ohlstenius, då ordförande i Sparbanksstiftelsen 1826. Det var Lennart som tände på den idé som privatmarknadschefen Håkan Karström och jag slipat på en tid, men som vi inte riktigt kunnat hitta finansiering för. Det var Lennart som med sin affärsmässiga tydlighet banade vägen för den produkt som prisades i onsdags kväll.

Trevlig helg!