Kultureliten bjöd på kvalificerat skitsnack

Debatt Artikeln publicerades

Tre högt ansedda kulturjournalister diskuterade i en av de seriösa radiokanalerna den 14 maj ett förslag om att alla nioåringar i Sverige ska få en bok, Emil i Lönneberga, gratis framöver. Bakom förslaget vilar en förhoppning om att barn ska få äga en bok, bläddra i den, känna lukten av papper och pärm och hålla den i sina händer.

Under en 20 minuters upprörd diskussion i vilken den sannolikt välutbildade trojkan var eniga redan från första stavelsen kom intelligentsian fram till att Astrid Lindgren är en klassförrädare. Argumentation fokuserade på Astrids framställning av pigan Lina. Linas mindre framstegsvänliga framtoning togs till intyg för att Astrid i grunden föraktade kvinnor och i all synnerhet dem som stod lägst i hierarkin.

Emils pappa framställdes som svårt drabbad av ADHD och bonddrängen Alfred som en usel klyscha av godhet, något som den eniga panelen samfällt konstaterade inte existerar. Emil, det arma barnet, riskerade genom sin djupa vänskap med Alfred som en fadersfigur framtida dissociativa (splittrad jaguppfattning på psykiatriska) störningar då gossen måste knyta an till två fäder. Till och med Hamlet hade det mindre besvärligt.

Det antyddes att Alfreds ointresse för pigan kunde bero på onaturliga lustar till Emil och att Astrid möjligtvis idealiserat pedofili och annat gruvligt.

Dessa arvoderadespecialister försökte med alla medel överträffa varandra i att få Lindgren förklarad som en samhällsfara med en dold agenda av förakt för de svaga, fattiga och mindre begåvade samt med ett revisionistiskt (bakåtsträvande) klasstänkande som med konsensus bedömdes som konspiratoriskt och skickligt dolt i subliminala (manipulerande avsiktlig påverkan) budskap om könens inbördes betydelse och rangordning.

Kultureliten,som aldrig protesterar mot att bli utpekad som en elit, ställer ofta sig frågande till varför vi medborgare är obildbara och ointresserade av kulturprogram. En kvinnlig professor i litteraturvetenskap hade inbjudits i halvlek i akt och mening att ge stöd för journalisternas upprördhet. Denna dam lyckades att säga j-a skitsnack på ett mästerligt retoriskt och diplomatiskt sätt i tre kärnfulla meningar. Sedan radiotystnad. Det som bara inte får ske. Den kloka professorn höll tyst. Programledarna förlorade fattningen. Vanligtvis är det genom bombningar av radiohusen som radiotystnad uppstår. En sådan kalabalik klarar Astrid lätt av att skapa ifrån sin himmel. Tack och lov !