Nu krävs handlingskraft för att bryta folkökningstrenden

Debatt ,

Från många håll rapporteras nu att sjukvård och annan samhällsservice i Sverige fungerar allt sämre.

Det är politikernas brist på analys och rationellt tänk som är orsaken till att alla våra samhällsinstitutioner är underdimensionerade, dessa är anpassade för den befolkning på nio miljoner som vi hade för tio år sedan.

Vad värre är, vi går snabbt mot en dramatiskt försämrad situation i och med SCB:s senaste befolkningsprognos innebärande en folkmängd på elva miljoner år 2024. Statistiska centralbyrån är en seriös myndighet som tar fram underlag för samhällsplaneringen, och det finns ingen anledning att betvivla korrektheten i deras prognos, som är baserad på nu gällande politik.

Folkökning om ännu en miljon invånare på sju år kommer att medföra oerhörda samhällskonsekvenser för Sverige, och det är därför minst sagt anmärkningsvärt att SCB:s rapport, som kom i januari, inte har resulterat i en större politisk debatt.

    Från landets ledande politiker efterlyser jag omgående en finansieringsplan för hur samtliga samhällsfunktioner, det vill säga allt från förskolor och universitet till reningsverk, skattekontor och kriminalvård, och allting där emellan, fram till 2024 ska byggas ut för att matcha en folkmängd på elva miljoner, alltså jämfört med i dag en tjugotvåprocentig kapacitetsutbyggnad av hela Sverige.

    Är politikerna tysta därför att de inser att detta är en uppgift som är olöslig? Om så är fallet, varför presenterar de inte det radikala och omedelbara åtgärdspaket som kan bromsa SCB:s folkökningsscenario? För att bryta påg& aring;ende samhällsförändring måste Sverige utan fördröjning få ny och bättre politisk ledning.

    Till det krävs individer som är förnuftsstyrda och som besitter nödvändig handlingskraft för att genomdriva resoluta förändringar, och det kan inte vara samma politiker som genom sin inkompetens, alternativt oärlighet, har orsakat nuvarande läge.

    Sverige skulle behöva fler kompetenta personer till politiken, men val av bra politiker kräver även medvetna och välinformerade medborgare. På var och en av oss medborgare vilar därför ansvaret att ta den tid och möda som vi behöver för att informera oss om tillståndet i landet. För att demokratin skall fungera, behöver vi dessutom utbyta åsikter i samtal med varandra. Det brådskar!

    Margaretha Laike