Ny strid för frihet i Asien

Debatt Artikeln publicerades

Kampen för frihet och demokrati fortsätter i Asien under 2010-talet. Motståndet i Hongkong mot regimen i Kina är för närvarande i fokus i media.

Det finns fortfarande fyra kommunistregimer i Östasien: Kina, Nordkorea, Vietnam och Laos. Redan under 1960-talet fanns det i Sverige ett aktivt stöd för frihet och demokrati i Asien. Då försökte den nordvietnamesiska regimen att ta makten i hela Vietnam. Aggressionen mot Republiken Vietnam (Sydvietnam) inleddes på allvar under 1950-talet och gavs stöd av Sovjetunionen och Kina med vapen men främst genom propaganda. Syftet med propagandan var att skapa en hatstämning mot USA i väst och tvinga fram ett tillbakadragande av trupper i Sydvietnam från de allierade nationerna USA, Filippinerna, Republiken Korea (Sydkorea), Thailand, Australien och Nya Zeeland.

Under perioden 1965 till 1969 var undertecknad bland annat verksam, med information om Vietnamkriget, som ordförande i Kommittén för ett fritt Asien (KFA). Verksamheten övervakades av Säpo och det finns ett omfattande arkivmaterial. Det består dock till huvuddelen av tidningsurklipp. Pressuppmärksamheten var omfattande. Senare, under 1970-talet, förekom samarbete med den informationsbyrå, som Sydvietnam (Republiken Vietnam) öppnat i den svenska huvudstaden.

En skandinavisk delegation besökte på initiativ av KFA Vietnam år 1967, och delegationen togs emot av republikens statschef, generallöjtnanten Nguyen Van Thieu. Ytterligare besök ägde rum åren 1969 och 1971.

Från 1973 började det bli allt svårare att arbeta med upplysningsarbete till stöd för demokratierna i Asien. Möten och debatter stördes av den yttersta vänstern och Häggman utsattes för telefonhot.

Som aktiv kämpe för frihet och demokrati i Asien på 1960- och 1970-talen välkomnar jag det modiga motståndet mot Pekingregimen. Försöken från kommunistpartiet att utöka regimkontrollen över Hongkong visar att Taiwans regering aldrig får ge upp sin självständighet i relation till Kina.