Överkonsumtion är nog ett större hot mot klimatet än svenska kossor

Debatt Artikeln publicerades
En miljöbov?
Foto: Karl Nilsson
En miljöbov?

Allt oftare ser vi insändare om hur skadligt det är för klimatet att föda upp kossor. Ofta blandar man in känslor for att få oss att känna oss skambelagda och oetiska. Nu har även politiker hakat på trenden utan att kolla fakta.

Hur kan sådant här sprida sig så snabbt och kan det finnas ekonomiska intressen bakom och i så fall vilka?

Ibland undrar man om brevskrivarna någonsin satt sin fot på landsbygden. De skiljer aldrig på olika länders djurhållning utan drar alla över en kam. Länder som USA, Brasilien, Argentina med flera som driver upp boskap i fångenskap i tusental och utfodrar dem med genmodifierad soja och använder antibiotika och hormoner för att de skall växa snabbare är givetvis helt förkastligt. Sådan uppfödning av nötdjur har aldrig existerat i Sverige. En del påstår att det går bra att äta kyckling, men finns det något djur i Sverige som föds upp storskaligt i tusental så är det just kyckling.

Fortfarande använder 75 procent av världens bönder nötdjur som dragdjur. Utan dessa skulle bönder och deras familjer i fattiga länder dö av svält.

Enligt jordbruksverket fanns 1947 2,8 miljoner nötkreatur i Sverige och då var vi 6,6 miljoner invånare. År 2017 fanns 1,4 miljoner nötkreatur och då var vi tio miljoner invånare. Alltså en halvering på 70 år. Hur kan då våra ökade CO2 utsläpp bero på korna?

Finns det något vi har brist på i Sverige så är det naturlig gödsel. Därför behöver vi fler betande djur och inte färre. Det metan som frigörs vid idisslarnas matsmältning binds effektivt ner i jorden och bygger mullkapital. Gräsbetesdjur som går på naturbeten och som får sitt vinterfoder från långliggande vallar binder kol ner i jorden och blir kolsänkor. Dessutom gynnar den biologisk mångfald och hoten mot arterna är minst lika allvarligt som klimathotet. Därför bidrar inte svenska kossor till något överskott av CO2.

Enligt insändarna skall vi bara äta grönsaker. Då skulle vi tvingas odla allt med fossilframställd konstgödsel och bekämpningsmedel vilket skulle utarma våra jordar på lång sikt.

Nu förringar dessa skribenter gärna flyget, vilket kan förvåna. Antalet internationella flygresor som svenskar gör har ökat med 130 procent från 1990-2014. Svenskars utsläpp för internationella flygresor uppgick till elva Mt CO2 för 2014 enligt Chalmers. En Airbus 340 förbrukar 180 000 liter bränsle på en Thailandsresa vilket blir 800 liter och två ton CO2 utsläpp/passagerare. Det är vad en normalbilist förbrukar på ett år. Varje svensk gör 2,5 flygresor/år enligt statistik från 2017. Enligt naturvårdsverkets klimatkonto kan varje person max belasta vår miljö med 1,5 ton CO2/år för ett hållbart jordklot.

Flygresor, stora bilar (svenskar har störst bilar i Europa) och överkonsumtion är nog ett större hot mot klimatet än svenska kossor.

Gert Jönsson