Paradiset – en plats för nytt badhus?

Debatt Artikeln publicerades

Det har under decennier diskuterats om ett nytt badhus, men aldrig lagts fram ett konkret förslag till en lämplig plats eller hur det ska finansieras. Ej heller vad det ska innehålla, inomhusbassäng/utomhusbassäng, hopptorn, vattenrutschbana med flera faciliteter som bland annat återfinns i det befintliga badet.

Det liggande planförslaget som inte är fastställt i fullmäktige, medför en "skövling" av området i form av bostäder och en hälsovårdscentral (Vänhem). Om man "plockar" bort de två gårdshus som planeras och behåller vinkelhuset som är avsett till vårdcentral, kan ett badhus byggas på dessas plats. Man får då en ypperlig kombination av hälsovård och friskvård på samma område. Genialt, och man får en central placering av båda.

Vad ska vi då göra med "Kärringträtan" som anses utgöra en bevarandevärd byggnad? Kan den flyttas? I så fall finns två platser för denna byggnad. Antingen på tomten bortom Stockholmshusen eller vid Österåsgatan mitt emot Hembygdsparken. En praktisk fråga om man inte kan riva den.

Då SJ haft ett bad, som var till även för allmänheten, knutet till Kärringträtan, kan det påstås att cirkeln blir sluten. Dessutom behövs inte den "kanal" som ritats in som "symbol" för förlängningen av Vattugatan. Här kommer att finnas tillräckligt med vatten för att symbolisera nämnda gata.

Enligt det första kriteriet som gäller för badhuset, är en central placering och det finns endast två platser kvar: Tivolibacken och Göingevallen. Den förra innehåller många träd som är en effektiv kolsänka och den senare en kapitalförstöring, då den måste flyttas tillbaka till Österås.

Egentligen förordar jag ett behållande av befintligt badhus med en upprustning av omklädnings- och bastudelarna. Men jag "bjuder" på mina idéer, med uttrycket: en blind höna hittar ibland ett korn, till skillnad mot fullt seende hönor i Stadshuset (inklusive "politikertupparna") som tycks titta bort när goda "korn" kommer i dager. Jag tänker då också på "kornet" golfbanan för bebyggelse.

Då vi kommer att få ett nytt styre med i stort sett alla gamla politiker, hoppas jag att det trots allt kan uppstå ett nytänkande och att man förutsättningslöst tar sig an badhusfrågan och andra viktiga planfrågor. Men allra viktigast: är ett nytt badhus ekonomiskt försvarbart projekt? Vad kan vi spara in på för att först få ekonomin i balans i kommunen?

Lars Nord

Fritänkare och outsider