Polarisarna växer

Debatt Artikeln publicerades

Om några få dagar når isen på haven i Arktis och Antarktis sitt minimum respektive maximum för året. Vi kan redan nu se hur stor utbredningen blir jämfört med tidigare år: Arktis is är större än de senaste fyra åren: googla ”havisareal halvkugle”. Antarktis is slår historiskt rekord för tredje året i rad. Som bekant har klimatforskare larmat om att havet i Arktis skulle bli isfritt redan sommaren 2013. Trots att det inte inträffade, hävdar FN:s klimatpanel IPCC nu att det kommer att ske 2040. Men IPCC:s larm har alltid slagit fel.

I 25 år har IPCCodlat hypotesen att den koldioxid vi släpper ut i luften orsakar en global uppvärmning, som kommer att bli katastrofal. Visst steg temperaturen med 0,74 grader efter 1850 fram till 1997, men sedan upphörde stigningen. Det har inte blivit varmare på 18 år. Solen uppträder nu så extremt att det troligen blir kallare, googla: ”SVT solens aktivitet”.

Havet skulle stiga så att hela ö-nationer i Söderhavet skulle dränkas. Men fler öar växer i omfång än de som minskar. Korallerna växer hela tiden, så att öarna höjs i takt med den normala stigningen av havet, en à två millimeter per år. IPCC hade fel igen.

Öknarna skulle öka, men de har istället minskat. Det växer bättre, eftersom koldioxid är växternas viktigaste näring. FAO rapporterar stigande skördar.

Ett tag beskylldes koldioxiden för extrema skyfall, översvämningar, orkaner etcetera. Men nu har även IPCC funnit att något sådant samband inte kan påvisas. De politiker som tagit sommarens stora skogsbrand och översvämningar hos oss som anledning till att minska utsläppen, är endera okunniga eller ohederliga.

IPCC står förIntergovernmental Panel on Climate Change. Den är alltså ”mellanstatlig”, vilket gör den så politisk som något kan bli.

Fjolårets rapport från Stockholm förhandlades fram bakom stängda dörrar mellan 110 av Generalförsamlingens stater.

Det är politik. När dess ledare kallar den ”vetenskaplig”, hissar de falsk flagg, googla ”som driver IPCC”.

IPCC förtjänar ingen tilltro.