Region Skåne sviker patienter och privata vårdgivares personal

Debatt ,

På fredag avser Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne att fatta beslut om halvering av uppsägningstiden för alla vårdval till sju månader. 

En stor del av all öppen sjuk- och hälsovård bedrivs idag av privata aktörer. Vid kvalitetsstudier ligger dessa i topp.  Hur ska någon våga satsa den tid, kraft och pengar som krävs för att starta och utveckla högkvalitativ vård när Region Skåne på grund av brist i kassan sänker ersättningarna med mellan 25 och 50 procent? Detta har redan skett inför 2016. 

Vilken välutbildad vårdpersonal tar en anställning som innebär en sådan otrygghet?

Nu beklagar Region Skåne sig över det merarbete det innebär att ett antal vårdgivare valt att tacka nej till de nya avtalen i stället för att driva verksamheten vidare med förlust. 

    Värst drabbar detta dock två grupper:

    Patienterna som riskera att förlora sina viktiga vårdkontakter med ett halvårs förvarning och alla de som aldrig kommer att få tillgång privat vård, som med framgång strävar efter kvalitet och kontinuitet.

    Vårdanställda vars anställningstrygghet kraftigt försämras. De rödgröna har med ord försvarat anställningstrygghet i många decennier. I handling visar man något helt annat.

    De styrande i Region Skåne sviker människor som till stor del är deras egna väljare.

    Rolf Jönsson