SD för en riktig försvarspolitik

Debatt Artikeln publicerades

SD bedriver sedan länge den försvarsvänligaste politiken och att partiet är det enda som konsekvent velat satsa mer pengar på försvaret, skriver Mikael Jansson (SD), riksdagsledamot och Niclas Nilsson (SD), gruppledare i Kristianstad.

Till följd av Rysslands agerande i Ukraina har det plötsligt blossat upp en försvarsdebatt och flera partier har börjat prata om att vi behöver satsa mer pengar på försvaret. Att försvaret är illa rustat och behöver mer pengar märkte vi redan när ryssen övade flygattacker på Sverige förra året. Det uppmärksammades då att vårt flygvapen inte var bemannat vid den tidpunkten och inte kunde möta ryssarna i luften som brukligt. Detta är en direkt konsekvens av att regeringen under många år dragit ner på försvarsanslagen med tyst medhåll från Socialdemokraterna.

Hade Vänstern och MP fått bestämma hade vår försvarsförmåga varit ännu mindre.

Som vanligt har journalistkåren glömt bort SD i den senaste tidens medierapportering om försvarspolitiken. Anledningen är att de inte vill att folket ska få veta att SD sedan länge bedriver den försvarsvänligaste politiken och att partiet är det enda som konsekvent velat satsa mer pengar på försvaret.

För innevarandeår,alltså 2014, budgeterade Socialdemokraterna lika mycket som regeringen. De satsade alltså inte en krona mer på Sveriges försvar. MP valde att minska försvarets anslag med 1,6 miljarder kronor samtidigt som Vänstern valde att minska försvarets anslag med drygt en miljard kronor. SD gjorde raka motsatsen och föreslog höjda anslag om hela 3 miljarder kronor. Detta innebar en sexprocentig ökning för detta år. Tidigare år har det sett ut på samma sätt.

Förra året budgeterade SD 2 miljarder mer än regeringen, medan MP och Vänsterns respektive budget innehöll cirka 2 miljarder i nedskärningar och S nöjde sig med regeringens anslagsnivå. År 2012 satsade SD en miljard extra efter korrigering, MP och Vänstern drog ner kraftigt samtidigt som S lade sig på regeringens nivå.

År 2011 lade den rödgröna oppositionen ett gemensamt budgetförslag där försvarets anslag minskades med 2 miljarder kronor, samtidigt som SD föreslog en ökning om en miljard kronor.

SD är alltså enda parti som budgeterat för kraftiga investeringar i försvaret de senaste åren. Ser man till partiets budgetförslag hösten 2013 föreslogs satsningar omfattandes totalt 24 miljarder kronor under åren 2014–2017, bland annat som ett led i att så småningom återinföra värnplikten. De andra i oppositionen har antingen skurit ner eller inte satsat alls.

Samtliga riksdagspartierutom SD är ansvariga för det otillräckliga försvar vi nu har. De andra partierna har istället prioriterat pengar till en oansvarig massinvandring och mångkultur vilken bland annat har lett till upplopp i förorter, fler utanförskapsområden, hög arbetslöshet och rekord i utbetalning av försörjningsstöd.

Sverigedemokraterna är ett parti som tar ansvar. I stället för nuvarande oansvariga, ineffektiva och dyra invandringspolitik förespråkar vi en ansvarsfull invandringspolitik som kostar betydligt mindre men hjälper många fler människor. Vår invandringspolitik gör också att det blir pengar över att satsa på vårt viktiga försvar.