Stora Enso Nymölla behöver en ny och längre tub på minst 5 600 meter

Debatt
Stora Enso Nymölla ska anlägga en ny kortare avloppstub.
Foto:Bosse Nilsson
Stora Enso Nymölla ska anlägga en ny kortare avloppstub.

Nymöllabygdens aktivitetsgrupp har tröttnat på alla turer kring utbyte av den gamla trätuben på Stora Enso Nymölla. Den gamla trätuben, byggd 1963, har tjänat ut och läcker som ett såll.

Nymölla har överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark-och miljödomstolen. Vi i Kristianstads läns Ålfiskareförening och Ålfonden har också överklagat.

Nymölla vill lägga en ny men 500 meter kortare tub än den gamla. Det vill säga utsträckningen blir enbart 2 900 meter mot nuvarande 3 400 meter.

Utsläppen från 30-talet avloppsdysor kommer att koncentreras på 2 400-2 900 meter. Mitt framför Tosteberga. Tidigare glesare placering var på 2 400-3 400 meter.

Länsstyrelsen har lagt sig emot en kortare tub i sitt beslut.

Nymölla är sämst inom Stora Enso-koncernen, vad gäller utsläpp av organiskt syreförbrukande ämnen, COD, per producerat ton massa. Detta räknat på de nio bruk inom koncernen som tillverkar papper och massa. Totalt släpper Nymölla 13 000 ton COD.

Med utsläpp av kväve 88 ton och fosfor 10 ton intar man en sjundeplats i kväve- och fosforligan. Siffror från ”Stora Enso Sustainability report 2015” och ”Nymölla miljöredovisning 2015”.

Dessa utsläpp vill nu Nymölla, i högre koncentrat, flytta 500 meter närmare land.

Vad gäller syreförbrukande ämnena, COD, krigar Nymölla på bottenhalvan i rankingen även gentemot övriga koncerner.

Vad gäller kväve och fosfor har Nymölla gjort stora insatser sen 1990, från ett mycket högt utgångsläge, och kämpar nu på den övre halvan tillsammans med övriga koncerner.

Sammantaget är Nymölla ej särskilt renare än andra bruk. Utifrån detta kan en kortare tub ej motiveras.

De landvinningar Nymölla har vunnit på några områden, vill man nu rasera! En kortare tub kommer att försämra för Nymölla, Tosteberga, Landön, Åhus och hela Hanöbukten.

Södra Cell Mörrum Blekinge, längde sin avloppstub till 5 600 meter år 2003.

Flertalet ålfisken hade lagt ned sin verksamhet fram till 2001 på grund av föroreningarna.

År 2004-2005 kom ålen tillbaka i god omfattning i Blekinge.

År 2015 rapporterade ”recipientkontrollen för Blekingekusten” att blåstång och andra macroalger hade återkommit i sådan omfattning, att de klassades med högsta status.

Blåstång och ålgräs är ålens och all fisks barnkammare. Dessutom havets eget reningsverk på kväve, fosfor och järn.

Vi menar i överklagande till Länsstyrelsen och Mark-och miljödomstolen att Nymöllas tub ska längas till minst 5 600 meter.

Stora Enso Nymölla är den part som snabbt kan lösa situationen.

Hans ”Hånsa” Olofsson

medlem Ålfonden och Kristianstads läns Ålfiskareförening

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Kristianstadsbladet så godkänner du samtidigt våra regler.

På kristianstadsbladet.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på kristianstadsbladet.se. På tider då Kristianstadsbladets webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på kristianstadsbladet.se

kristianstadsbladet.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på kristianstadsbladet.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Kristianstadsbladet som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.