Var nogrann med ordens betydelse

Debatt ,

Språket används för att få oss att ändra åsikt, köpa eller välja, men det är viktigt att försvara ordens egentliga betydelse.

Ju viktigare något är, desto mer noggrann bör man vara med ordens betydelse.

Miljövänlig betyder ”vänlig mot miljön”. Något som exploderar kan inte vara miljövänligt. Lika lite kan en skog som avverkats eller ett djur som dödats av människor vara bra för miljön. Man kan säga att en elbil är mindre miljöskadlig än en bensinbil, men ordet miljövänligt bör reserveras för levande djur och natur.

Ord är viktiga när miljö, hälsa och interaktioner mellan kännande varelser diskuteras. En human handling ska kunna utföras mot en människa. De flesta skulle aldrig tvångsinseminera eller fösa in en människa i en slaktbil.

Att något är hållbart betyder att det inte går sönder. Det är uppenbart att vi har sönder vår livsmiljö genom ohållbara handlingar. När vi då diskuterar begrepp som hållbart samhälle, hållbar tillväxt och hållbart fiske måste vi kräva tydlighet vad gäller hur lång tid som avses.

Vill den som hävdar hållbarhet sälja sin vara detta kvartal eller mandatperiod? Eller försöker hen verkligen främja något bestående?

Peter Kalmström

Supervegobloggen