Varför inte placera badhuset vid naturum?

Debatt Artikeln publicerades
Lägg nya badhuset vid naturum, föreslår insändarskribenten.
Foto: Lasse Ottosson
Lägg nya badhuset vid naturum, föreslår insändarskribenten.

Intressant och skrämmande att inte alla är överens om var badhuset ska ligga.

Förvånad att inte marken runt Naturrum är föreslagen. Marken äger kommunen, så kostnaden för denna kan läggas på pålning av marken. Det är många hus i stan som står på pålar, så det är inget nytt, även på gamla tippar. Här är stora ytor att anlägga badhus på med tillhörande parkeringar för bilar och bussar.

Nära till buss och tågförbindelser, Tivoliparken med eventuell strandpromenad, Linnérundan intill, centrumnära, Vattenriket och så vidare.

Parkeringen kan betjäna många olika besökare som via träbron är nästan i centrum.

Huvudmålet för badhuset ska väl vara att det är lätt tillgängligt för alla och med detta läge har man också olika aktiviteter på gångavstånd.

Det kan väl ingen tycka att placeringen på Näsby har som fordrar bil eller allmänna transportmedel.

Kanske kan kommunen skynda på rondellen i korsningen Allégatan - Långebrogatan som har varit planerad i många år. Kanske kan också planerad väg mellan g:a tippen och Willys mot Färlöv komma igång så att trafiken kan fungera normalt även i rusningstider.

På nuvarande badhustomten finns det säkert många kreativa förslag att fundera över.

Lars N