Så blir du en bättre chef

Familj Artikeln publicerades

Prästen Louise Linder har skrivit bok om att leda. Chefer bör avsätta tid i almanackan för reflektion. Då mår man bättre som person och blir också en bättre ledare på jobbet. Det menar prästen och författaren Louise Linder.

Det finns en skillnad på att vara chef och ledare. Kortfattat kan en chef beskrivas som en person som styr genom att utöva makt och fatta beslut. En ledare däremot har visioner och kan entusiasmera. Och alla har vi någon gång stött på en person som är jätteduktig inom sitt område, men inte är särskilt bra på att leda.

Eller haft en chef som kanske inte kan allt, men är urduktig på att få med sig alla. Och att det finns ett behov för ledare att kunna kombinera existentiella frågor med goda resultat vet författaren, psykoterapeuten och prästen Louise Linder.

Under en tid som församlingspräst märkte hon att flera företagsledare började söka upp henne för samtal, just för att hennes församling låg i närheten av flera större företag.

– Dels bodde ett antal i församlingen, dels såg andra kyrkan från tåget, och sökte upp mig för arbetsrelaterade samtal, säger Louise Linder.

Erfarenheterna kring "de stora frågorna" och de funderingar och problem som kan komma upp i arbetslivet – särskilt om man är satt leda andra – har hon samlat i boken Leva, leda – De existentiella frågorna och ledarens ansvar (Prästbyrån AB, 2006).I boken varvas konkreta råd med längre samtal med några av det svenska näringslivets toppnamn såsom Hans-Erik Andersson, Marie Ehrling och Carl-Henric Svanberg. I dag har hon en deltid som präst i en Stockholmsförsamling men största delen av hennes arbete handlar om att undervisa, föreläsa och vara konsult i etiska frågor.

– Jag har inte sadlat om utan gör det jag ska göra, som präst. Det finns ett behov att prata om de här frågorna, särskilt när företaget genomgår någon form av kris. Att vända sig till en psykolog eller terapeut känns inte adekvat för många, men en präst känns mer naturlig, säger Louise Linder.

Tystnadsplikten och att vara insatt i etiska frågor, bidrar till att chefer och ledare söker sig till Louise Linder. Och chefsrollen är inte helt enkel.

– Det finns en trygghet i den prästerliga erfarenheten, jag är inte evangeliserande och ska pracka på någon en tro – vad jag kan erbjuda är reflektion.

Reflektera

Louise Linder menar att en stunds strukturerad reflektion, som finns inbokad i planeringskalendern, gör att vi mår bättre och blir bättre ledare och kollegor. Inför en ledighet är det också naturligt att rensa skrivbordet, gå igenom alla mejl. Men att tänka igenom vart man är på väg och hur man har det med människorna i sin omgivning, ägnas ofta knappt en tanke.

Enligt henne finns det tre relationer i livet som skapar mening. Det är relationen till sig själv; att man kan umgås med sig själv och kan tänka färdigt. Det är också relationen till gud, det goda i livet eller energin – alltså tillvaron och dess mening. Och relationen till ens medmänniskor. Fungerar dessa tre, fungerar också livet mer harmoniskt menar hon. Att ha en helhetssyn på sina medmänniskor, bolla värderingar och våga känna efter är viktigt för alla människor.

– Att diskutera existentiella frågor har inte varit direkt rumsrent i styrelserummen. Att prata etik hinns ofta inte med. Men jag tror att allt fler yngre ledare tycker att det är viktigt, säger Louise Linder.I grund och botten handlar det om människosyn, och hur den påverkar ens ledarskap och därmed också ens medarbetare och privatliv. Men det handlar också om ens egen självbild.

– Det finns framgångsrika människor som inte övat sig i att sola sig, vila i detta att det går bra. Och som dessutom blandar ihop vad de gör med vad de är värda. Det är sorgligt, säger Louise Linder och fortsätter:

– I dag är det mer accepterat att söka sig till en terapeut eller annan samtalspartner om man inte mår bra på jobbet. Även allt fler män har upptäckt att man faktiskt "får" känna sig ledsen - och prata om det. Där kan kyrkan fylla en stor funktion även om det går trögt. Kyrkan ska ju finnas där människorna finns. (TT Spektra)

Manu Seppänen Sterky