Fria ord

Gustafson sänker Kristianstad

Fria ord Artikeln publicerades

Att flytta resecentrum till järnvägsstationen är en självklarhet som rättar till en politisk jätteblunder från förr. Men ännu ett projekt har smugits in som får stora konsekvenser.

Projektet jag syftar på är Kristianstadslänken som ska bussförbinda gamla och nya resecentrum. Smala Södra Kaserngatan blir en reserverad bussfil och parkeringarna längs Tivoliparken på Västra Boulevarden slopas för länkens fortsättning.Nytt parkeringshus är planerat i norra Tivoliparken, som till största delen kommer att reserveras för nytt region- och kommunhus, medan kunder och besökare till centrum blir hänvisade uppemot en kilometer norrut från handelns kärna.

Kommunens egen utredning visar att kunder viker från handel, som ligger mer än 200 meter från parkeringsmöjlighet! En annan utredning visar att varje närbelägen parkeringsplats är värd en halv miljon årligen för handeln. Över 400 platser är i farozonen vilket skulle innebära 200 miljoner!

En av Kristianstads största tillgångar är vårt levande handelscentrum. Allt detta riskeras om parkeringsmöjligheterna i det närmaste försvinner. Större butiker kommer att flytta till nya centra, medan småhandlare obönhörligen slås ut utan ekonomiskt underlag för att flytta. Vi får vänja oss vid en helt annan stadsstruktur i centrum, där vi inte längre känner oss hemma.

Handläggningen av ärendet uppvisar ännu en politisk skandal signerad kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M) som ytterst projektansvarig. Nyttjare och innevånare ska inte veta och absolut inte lägga sig i.

Kristianstad är en tjänstemannastyrd kommun, där inte sällan viktiga förslag genomförs utan politisk beslutskompetens och insikt.I augusti när Handelsföreningen åter officiellt kritiserade förslaget blev de uppmanade att komma in med motförslag och la därefter ner 50 000 kr på två kvalificerade kompromissförslag till busslänk. Ingen nämnd eller någon i kommunstyrelsen har hittills kommenterat förslagen och ett möte med ansvariga har erbjudits den fjärde februari när alla beslut är tagna. Samtidigt får Handelsföreningen veta att förslaget är oåterkalleligt beslutat redan 2008! Ännu ett hån över demokratin i vanlig Kristianstadsordning!

När jag själv talat med vissa politiker får jag intrycket att man är ytterst dåligt insatta i ärendet och uppmanar därför samtliga partiers gruppledare att skjuta på beslutet om Kristianstadslänken och samla gruppmedlemmarna för en konsekvensanalys med berörda parter. Handelsföreningen har blivit oanständigt bemött och Kristianstadsborna är inte tillräckligt informerade om de verkliga konsekvenserna av länkförslaget.

Gustafson uppvisar ett förakt mot Handelsföreningen, som kommunens andra stora arbetsgivare och demokratiska anständiga regler, utan motstycke. Stora beslut med långtgående konsekvenser smygs på oss i vanlig ordning.

Moderaterna är ett parti i fri turbulens utan ledning och där grova oanständigheter gentemot partikollegor får passera utan ingripande. Många medlemmar har lämnat partiet. Gustafson är med sin kombination av dåligt ledarskap, svaghet i kompetens, saknad av empati och fingertoppskänsla en risk för kommunen och det politiska samarbetet.

Kräv ett byte innan konsekvenserna blivit för långtgående och agera i tid.