Fria ord

KD kämpar mot SD

Fria ord Artikeln publicerades

Jag blir bekymrad när Sverigedemokraternas idéer får så stort genomslag i samhällsdebatten, skriver Michael Anefur (KD), integrationspolitisk talesperson och riksdagledamot från Kristianstad.

Hur kan ett parti utanför riksdagen, sprunget ur rasistiska Bevara Sverige Svenskt (BSS), få påverka debatten som Sverigedemokraterna (SD) gör?

De har en politik bestående av nationalism – drömmen om ett Sverige som aldrig funnits – och en vilja att skapa ett Sverige utan invandrare, på senare tid omformulerat till muslimer.

De har en enda fråga som de driver och det är att invandringen ska stoppas. Sverige klarar sig utan invandrare, speciellt utan muslimer! Vad de inte säger är att utan invandrare så stannar Sverige!

Du skulle inte kunna få tag på taxi inom rimlig tid, torgförsäljningen skulle nästan försvinna för att inte tala om alla olika matställen som drivs av invandrare! Men än mer allvarligt skulle vara att stora delar av äldreomsorg och sjukvård skulle stanna, människor skulle inte få den omvårdnad de behöver.

SD talar om massinvandring utan att definiera vad de menar utan låter folk skapa sig en egen bild. Fakta är att 2009 fick cirka 20 000 flyktingar (inklusive anhöriga) uppehållstillstånd i Sverige. Det är inte någon massinvandring!

SD säger att alla invandrare får bidrag, att de kostar oss "svenskar" en massa pengar. Detta är inte sant! För att få en rätt bedömning av kostnad/intäkt måste man se personens hela livstid. Vi kostar alla de första åren men får sedan arbete och bidrar till samhället.

SD påstår att vi har svängdörrar in i Sverige. Detta är helt felaktigt då endast var fjärde av de asylsökande 2009 fick asyl och uppehållstillstånd. De övriga bedömdes inte ha tillräckliga skäl för asyl!

Sant är att alldeles för många invandrare får leva i utanförskap under alltför lång tid, vilket skapar ångest, frustration och en otrygg situation för alla.

Lösningen på detta är att var och en snarast ska lära sig svenska och komma i studier/praktik eller arbete. För att underlätta och snabba på detta har regeringen ändrat flera lagar så att på kraven och möjligheterna har ökat att omedelbart komma i sysselsättning. SD:s lösning är att de ska kastas ut!

SD vill inte ha integration utan assimilation. Integration är att bli en del av det nya samhället, leva efter dess lagar, lära sig språket men samtidigt få behålla och bidra med sin egen tradition och historia. Assimilation är att den nyanlände ska anpassa sig i allt och om man inte kan det ska man kastas ut!

Jag blir bekymrad när medierna och en del politiska partier låter SD styra sina uttalande. Jag blir bekymrad när stora tidningar ägnar helsidor åt vad som kan hända om SD kommer in i riksdagen!

Jag blir ledsen när integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) i sin bok för fram idéer att invandrarfamiljer inte ska ha samma rätt till föräldrapenning eller att invandrare ska få en särskild lön under miniminivån! Men jag blir glad när ingen av Alliansens partiledare nappar på idéerna.

Jag blir bekymrad när jag hör olika partiföreträdare uttrycka att det är dags att stänga kommungränsen eller skriva nollavtal med migrationsverket. Allt detta är uttryck för att den moraliska kompassen störs av den populistiska!

Vi och Sverige har allt att vinna på en utvecklad integrationspolitik som gör Sverige attraktivt när vi det närmaste årtiondet ska slåss med hela Europa om den arbetskraft som ska efterträda alla de som kommer att gå i pension.

En röst på Kristdemokraterna är en röst på ett mänskligare Sverige – för allas lika, unika och okränkbara värde!