Fria ord

Tänk till om länken

Fria ord Artikeln publicerades

Många i Kristianstads kommun, inte minst näringslivet, har reagerat kraftigt mot de planer som finns för en dragning av Kristianstadslänken genom staden.

Både Handelsföreningen och Fastighetsägarna har framfört kritiska synpunkter på hur dialog och förankring fungerar. Det finns oro för hur handeln drabbas och det uttrycks också missnöje mot att parkeringsplatser försvinner centralt.

Från den socialdemokratiska gruppen har vi tidigare framfört att utredningen tydligare måste belysa hur trafiksituationen blir för barnen på Centralskolan när trafiken ökar via Götgatan.

Vi har också tagit upp frågan om hur man på ett bra sätt löser sträckningen längs Södra Kaserngatan som i dag bygger på att Sten & Ström etablerar sig vid Domus och Resecentrum. Dessvärre planer som ständigt skjuts på framtiden.

Det finns en rad andra invändningar och förslag till idéer som kommit fram efter det att kommunstyrelsen fattade beslut för ett år sedan.

Dessutom har även Folkpartiet och Centerpartiet, inte minst i valrörelsen, uttryckt stor tveksamhet till den föreslagna dragningen.

Som vi ser det har förutsättningarna radikalt förändrats sedan kommunstyrelsens beslut. Vi socialdemokrater vill åstadkomma den optimalt bästa lösningen för att förbättra kollektivtrafiken i centrum, men vi vill att den moderata kommunledningen tar till sig av de inkomna synpunkterna och visar sig beredda att diskutera frågan öppet med såväl våra medborgare som med företrädare för näringslivet.

Vi vill uppmana den moderata ledningen i Kristianstad att tänka till ordentligt kring Kristianstadslänken!