Fria ord

Vad är kärnkraft egentligen?

Fria ord Artikeln publicerades

Kärnkraft, aktuellt i dessa dagar, är bara ett av många sätt att "skapa" elektricitet. Skapa är inte rätta ordet, omvandla är mer rätt.

Energi kan enligt naturvetenskapen inte skapas, men väl omvandlas mellan sina olika former. Energins grundformer är gravitation, när vatten "faller", rörelseenergi, när vinden blåser, värmeenergi, när solen lyser eller när något brinner.

Elektricitet får vi vanligen när en generator fås att snurra. Hur generatorn "fås" att snurra kan i princip kvitta, bara det sker billigt och bra. Snurrande generatorer har vi haft i över 150 år, det är alltså en gammal teknik.

Det nya sättet att generera el är via solceller där solens strålar genom sin hastighet (cirka 300km/sekund!) eller cirka 7,5 gånger jorden runt per sekund, får elektroner att flytta sig igenom solcellen. Nästan samma teknik som finns i transistorer.

Modern teknik som sannolikt kommer att utvecklas de kommande 50 åren. Jordens samlade solinstrålning är 10 000 gånger mer än allt vårt sammantagna energibehov. Alltså skulle en tiotusendel insamlat, täcka hela vårt nuvarande behov.

En jord utan vår sol är inte ens att tänka sig, solen ger utan att vi behöver lyfta ett finger cirka 99,99 procent av våra behov av värme, och med lite hjälp av oss cirka 99,9 procent av vår föda.

Vi har alltså unika förutsättningar utan kärnkraft. Kärnkraft är utan tvekan det dyraste och besvärligaste sätter att få en generator att snurra. Vattenkraft däremot, är ett av de bästa och billigaste sätten. Vindkraft är också ett billigt och bra sätt, dess begränsning är tillgängligheten och begränsningen i storlek, därmed mängden elektricitet.

Både vatten- och vindkraft är helt fria från "avgaser", det är däremot inte de generatorer som drivs av kokt vatten (ånga). Olje- och koldrivna kraftverk ger stora koldioxidmängder till vårt lufthav. De som eldas med sorterat avfall (brännbart) kan ge andra problem (dioxiner).

Men värst av alla är de kärnkraftsdrivna generatorerna. De ger "avgaser" i form av radioaktivt avfall som måste hållas avskilt från allt levande (och vårt grundvatten) i cirka 100 000 år – en evighet. Ändå är det detta som Folkpartiet vill. Hur kan ett modernt parti vara så totalt okunniga om naturens lagar att de inte ser det ohållbara i denna teknik?

EXergi betyder användbarhet (eller kvalitet på energin) och grundprincipen är att; Man alltid skall använda rätt energibärare, till rätt ändamål, vid rätt tid.

Med hänsyn taget till kärnkraftens "giftiga avgaser" (radioaktiva) är kärnkraftens användbara verkningsgrad katastrofalt dålig. Bara 1/4 000 kommer till nytta! Detta är den nakna naturvetenskapliga sanningen om "kärnkraft"! Hur kan någon förespråka detta?