All räls leder till Hässleholm

Hässleholm

När Skånetrafiken kom till Hässleholm i februari 1999 låg staden i trafiknätets utkant. Sedan dess har den hamnat mer och mer i mitten. "Att vara här betyder att det blir mer fokus på hela Skåne", konstaterar chefsstrateg Mats Améen.

Artikeln publicerades 25 november 2010.

Skånetrafiken bildades 1999 och kom till Hässleholm kort därpå. Det var en politisk överenskommelse som låg till grund för placeringen. Allt skulle inte hamna i Malmö eller Lund, utan verksamheten skulle spridas ut.

Sedan dess har Skånetrafikens expansion varit ett faktum. I Hässleholm har huvudkontoret växt från två till fyra våningar eller från 70 till 140 anställda. Mats Améen, som sedan ett halvår är chefsstrateg, har varit med på hela resan.

– Vi är det enda län i Sverige där kollektivtrafiken har fördubblats, vi ser en väldigt kraftig resandeökning, säger han.

Öresundsbron har varit en god draghjälp. Skånetaxan, som innebär att resenärer kan åka med samma biljett från Norra Sandby till Malmö om de så vill, har också gjort sitt. Mats Améen lyfter också upp Region Skåne, som nu är ensam stark ägare från att kollektivtrafiken tidigare legat under både kommuner och landsting.

– När vi beställde 49 nya Pågatåg var det den största enskilda investeringen som Region Skåne gjort, större än någon sjukhusinvestering. Om alla 33 kommuner skulle varit inblandade skulle det aldrig gått att lösa praktiskt.

Pågatågen är efterlängtade av många. I slutet av år 2014 ska hela projekt Pågatåg nordost ha rotts i hamn. Sedan 2007 har den första linjen, Kristianstad–Hässleholm–Helsingborg, trafikerats. Den 12 december rullar tågen från Malmö–Höör-Hässleholm–Kristianstad. Till våren stannar tågen i Sösdala och under slutet av 2012 i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg.

– Men det blir inget Pågatåg utan ett Krösatåg eftersom det behöver kunna kopplas samman i Småland med andra tåg, berättar Mats Améen.

Vid årsskiftet 2012 förtätas turerna på Skånebanan mellan Hässleholm–Tyringe och Helsingborg och den sista linjen upp till Markaryd via Bjärnum och Vittsjö slutför projektet i december 2013.

Ja, det har pratats mycket Pågatåg de senaste åren. Inte lika mycket Öresundståg, som betyder väl så mycket för Hässleholm.

– För Hässleholm och Kristianstad som helhet är det så. Med Citytunneln ökar resandet och blir tre turer i stället för två per timme mellan Hässleholm och Kristianstad.

Trafikstandarden utlovas bli bättre och sträckningen blir också en av landets mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

– Vi har fått mycket synpunkter om dels överfulla tåg, dels brister i kvaliteten. Det har vi jobbat mycket med nu.

Att Skånetrafikens säte finns i Hässleholm ser han flera fördelar med. Fokus på Västskåne har minskat och de anställda får själva uppleva pendlarnas vardag.

– Många av oss som jobbar här bor i Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad, det är få som bor i Hässleholm. Många pendlar med tåget och det är väldigt nyttigt att få dela pendlarnas glädjeämnen och vedermödor.

På stationen i Hässleholm kliver de sedan av, precis som 9 500 andra varje dag. År 2020 hoppas de ha fördubblat antalet resenärer.