Färre resor till och från Hässleholm

Hässleholm Artikeln publicerades
Hässleholms central är Skånes sjätte största station mätt i antalet resenärer, men Skånetrafikens årliga mätning visar att resandet minskar. Arkivbild.
Foto:Tom Wall
Hässleholms central är Skånes sjätte största station mätt i antalet resenärer, men Skånetrafikens årliga mätning visar att resandet minskar. Arkivbild.

Hässleholms central är Skånes sjätte största station mätt i antalet resenärer, men Skånetrafikens årliga mätning visar att resandet minskar.

I Skånetrafikens årliga resanderäkning redovisas antalet på- och avstigande tågresenärer på samtliga 71 skånska tågstationer.

Efter att resandet till och från Hässleholm C har ökat under 2000-talet, har siffrorna nu vänt. Vardagar reser 23 700 människor längs sträckan Malmö/Köpenhamn. Det är en liten minskning gentemot förra året. På sträckan Hässleholm-Kristianstad minskade resandet med åtta procent.

Tågresandet i Skåne har ökat under 2016 jämfört med 2015, om än marginellt. 2016 genomfördes 46,3 miljoner resor med tåg i Skåne mot 44,8 miljoner 2015. Den största delen av ökningen syns bland Pågatågsresenärerna, medan Öresundstågen minskar i antal passagerare. Detta kan delvis förklaras av gränskontrollerna vid Öresundsbron.