Full fart framåt för tågen

Hässleholm Artikeln publicerades

2012 blir prövningarnas år för tågpendlarna. Men redan nästa vecka börjar plattformsombyggnad i Hässleholm för att ta emot Krösatågen och ännu fler Pågatåg.

HÄSSLEHOLM. Invigningen av Pågatågsstationen i Sösdala, modell för de 16 nya stationer som ska byggas på båda sidor om gränsen Skåne-Småland, har precis lagts sig när Trafikverket, Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg i går kallat till pressinformation i Hässleholm.

– Efter Sösdala och lite småfix i Stehag är det full fart framåt för Pågatåg Nordost och Krösatåg. Det är jobb för drygt 600 miljoner, med risk för tidsplansförskjutning och budgetöverskridanden, berättar projektledaren Pernilla Merkenius från Trafikverket.

– Stationerna är helt anpassade till dagens krav, både då det gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder och dagens teknik.

Anpassning

Förutom byggstarten för de nya stationerna Stockaryd, Lammhult och Moheda efter semestern, påbörjas plattformsombyggnaden mellan spår 7 och 8 i Hässleholm nästa vecka.

– I dag är de antingen för höga eller för låga till tågen. Nu ska de byggas om till ett mellanläge så att de även funkar till Öresundstågens låggolvsdel, förklarar Skånetrafikens Anders Ekberg.

– Med fler tåg måste fler plattformar anpassas. Det är på dessa spår som Pågatågen till Markaryd kommer att använda. Där kommer man att köra med de nya Pågatågen.

– Krösatågen som kommer att gå i trafik från Hässleholm till Växjö, med start efter trettonhelgen 2013, är av den så kallade X11-modellen. Som de gamla Pågatågen berättar Clas Carlsson, trafikupphandlingschef på Länstrafiken Kronoberg.

Det blir störningar

– Den stora vinsten ur ett Kronobergsperspektiv är att vi knyts samma med Skåne, med samma trafikupplägg och samma avgiftssystem. Precis som med Öresundtågen ska man kunna köpa periodkort över gränsen. Men innan vi är där, och Tjörnarp som sista station och som blir den mest omfattande byggnationen som ska samplaneras med dubbla förbigångsspår, väntar stora prövningar för pendlarna. Redan nu varnas för störningar.

– Det blir omledningar i trafiken, ersättningsbussar, inställda tåg. Mycket jobb görs på nätter och helger. Projekmässigt dyrt men totalekonomiskt billigare, påpekar Pernilla Merkenius.

– I vissa lägen är avstängning ofrånkomligt. Som signalsystemet som påverkar säkerheten och anpassning av kontaktledningar då strömmen bryts.