Hovdala-råd bildas av flera föreningar

Hässleholm Artikeln publicerades

Den 1 september bildas ett Hovdalaråd. Syftet är att representera de föreningar som har intressen i Hovdalaområdet gentemot den beslutsfattande kommunen.

Tanken är en fortlöpande dialog för att underlätta den långsiktiga planeringen och skötseln av verksamheten i området. Beslutet om att bilda ett Hovdalaråd fattades redan 2005 men nu har Friluftsfrämjandet i Hässleholm, Göingebygdens biologiska förening och Hovdala vänner gjort slag i saken.

Rådet kommer att bestå av en blandning av representanter från dessa föreningar och kommunen och det kommer att sammanträda minst två gånger per år. Då frågor avhandlas som rör andra föreningar i området inbjuds dessa att yttra sig.