Inget beslut om fågelskydd

Hässleholm Artikeln publicerades

Miljödomstolen avgjorde inte det utökade fågelskyddet vid Fåglasjön. Göingebygdens Biologiska förening ansåg att beträdandeförbudet skulle gälla från 1 april till och med 31 juli. Regeringen överlämnade ärendet till miljödomstolen som dock konstaterat att det inte är de som ska pröva överklagandet, utan regeringen självt, och avvisade klagomålen.