Nej till Hammarhandel

Hässleholm Artikeln publicerades

Hässleholm ställer sig tveksamt till det planerade köpcentret i Hammar i Kristianstad.

Att bygga ytterligare ett stort externt handelsområde med shoppinggalleria på relativt god åkermark bidrar enligt byggnadsnämnden inte till en hållbar utveckling av nordöstra Skåne.

– Det påverkar både Kristianstads och Hässleholms centrumhandel, säger Mats Sturesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Nämnden har antagit tjänsteskrivelsen från stadsbyggnadskontoret som sitt svar.

Inte tillräckligt belyst

Bland annat hänvisas till en handelsutredning som visar att dagligvaruhandeln inte påverkas nämnvärt i Hässleholm medan sällanköp, det vill säga shopping, kan gå ner med fem–tio procent i Hässleholms stadskärna. Sammantaget anser byggnadsnämnden att förslaget om köpcentrat i Hammar väcker frågor om vad Kristianstad kommun tycker är en långsiktig och hållbar utveckling av staden och nordöstra Skåne.

– Det vi påpekar är att det inte är tillräckligt belyst hur centrumhandeln kommer att påverkas. Det finns en fara i det, säger Mats Sturesson.

Nämnden har däremot inga synpunkter på förslaget om bostäder och ny infartsväg.