Pågatågsstopp i Hästveda dröjer till december 2012

Hässleholm

Hästvedaborna vill ha snabbare tågstopp, men Pågatågstrafiken kan komma igång tidigast i december 2012.

Artikeln publicerades 28 oktober 2010.

Hästvedaborna vill ha snabbare tågstopp, men Pågatågstrafiken kan komma igång tidigast i december 2012.

Beskedet lämnades på onsdagens samrådsmöte och Trafikverkets projektledare Thomas Wellander tror att byggnationen kan vara igång om ett och ett halvt år.

– Nu presenterade vi en förstudie, första steget i den här processen. Det finns flera alternativ. I ett av dem läggs plattformarna framför stationen, där mittplattformen får förbindelse med trappor och hiss från den gång- och cykeltunnel som ska byggas under järnvägen. För att få plats med mittplattformen måste också förbispåret flyttas.

På samrådsmötet, då representanter från Skånetrafiken och kommunen även deltog, kom det fram en hel del synpunkter från de 70-talet som var där. Många hade åsikten att östra plattformen borde flyttas så att den inte kommer för nära två privathus och gamla stationshuset. Projektledaren Thomas Wellander förklarar att man tagit till sig synpunkterna, att det är tänkbart att man ändrar placeringen då det norrut inte finns något som stör.

– Har de föreslagna åtgärderna ringa påverkan på miljö och boende och vi får okej från grannar så behövs det ingen järnvägsplan, som då skulle försena trafikstarten.

Trafikstarten först december 2012 togs upp av Hästveda Intresseförenings ordförande Alf Månsson. Thomas Wellander svar var enkelt. Alla Pågatågsstationerna på sträckan måste vara klara innan trafiken kan komma igång.#

Skånetrafiken som representerades av planeringschefen Anders Ekberg fick kritik när han berättade att när tågen stannar försvinner hälften av dagens bussturer. Det måste i så fall finnas kompletterade busstrafik menade Hästvedaborna. Jan-Tuve Truedsson Hästveda Hästveda Intresseförenings,Thomas Wellander,Alf Månsson,Anders Ekberg