Tvingas inventera sina bensinmackar

Hässleholm Artikeln publicerades

Bensinbolagen tvingas ta reda på vilka föroreningar som finns vid deras mackar.

Bensinbolagen med mackar i Hässleholm, totalt sju, hade ingen framgång då de överklagade miljönämnd­ens beslut att de skulle inventera de fastigheter där de hade bensinförsäljning.

Redan i fjol fick bolag­en information om att det skulle göras en riskklassning och krav på sig att göra inventeringen.

Den enda punkten som länsstyrelsen går bensinbolagen till mötes är att man har tid på sig till den 31 december att göra inventeringen, men den ska ovillkorligen göras. Detta enligt bestämmelsen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Giftfri miljö

Mifo-projektet (Metodik för inventering av förorenade områden) har initierats av riksdagen som fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa mål är giftfri miljö och ett av delmålen handlar om att de mest prioriterade förorenade områdena måste åtgärdas.

Inte rimligt

Syftet med inventeringen är att skapa en bild av hur det ser ut, och det är kommunens ansvar att se till att det blir gjort, och vilken risk eventuella föroreningar kan utgöra i framtiden.

Bolagen hävdar i sina överklaganden att det inte är rimligt att lägga tid och resurser på stationer som är i drift då de kontrolleras regelbundet. På nedlagda stationer tar bolagen redan sitt ansvar.