”Vi har bara gjort en beskrivning”

Hässleholm Artikeln publicerades

Miljöchefen Sven-Inge Svensson anser inte att han och stadsarkitekten Roger Larsson gått över gränsen i sin skriftliga utvärdering av Tema Vindkraft.

– Det vi vill lyfta fram är att det är ohållbart att ha en plan som ingen står bakom. Vi har försökt förstå och tolka det som händer. Alla får jättegärna ha synpunkter på detta. Vi måste få en öppen debatt om detta, säger Sven-Inge Svensson.

– Vi ska ha respekt för varandra, det är politiken som tar besluten. Men när det blir så här otydligt måste man få föra fram åsikter. Verkligheten har visat att Tema Vindkraft inte gäller, fortsätter Sven-Inge Svensson.

Men du anser inte att ni gått över några gränser och gått in på politikens område?

– Vi vill ha tydliga politiska direktiv när det gäller vindkraften. Det är möjligt att vi använt ord som uppfattats fel, men vi är inte ute efter att kasta skit på enskilda partier eller politiker.

Sven-Inge Svensson förnekar också att det finns en önskan att flytta den kommunala vetorätten från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden, det handlar om ett konstaterande att en av de beredande tjänstemännens tjänst flyttats till stadsbyggnadskontoret.

Stadsarkitekt Roger Larsson ställer sig också frågande till John Bruuns kritik.

– Vi har bara gjort en beskrivning, det är olyckligt om det missuppfattats. Vi ska och bör inte gå i polemik med politiker, vi eftersträvar tydlighet.

– Det har funnits en politisk otydlighet kring Tema Vindkraft, fortsätter Roger Larsson.